Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universiteto miestelis iš viršaus

Klaipėdos universiteto rektoratas

Klapėdos universitètas, valstybinė aukštoji mokykla.

Veikla

Universitetas rengia biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijų mokslų specialistus. Veikia Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Socialinių ir humanitarinių mokslų, Sveikatos mokslų fakultetai, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos, Jūros tyrimų institutai, Tęstinių studijų ir Lituanistikos ir užsienio kalbų centrai. Universitete vykdomos 27 bakalauro, 31 magistrantūros studijų programa, doktorantūros, papildomosios, pedagoginės studijos (2023). Atliekami įvairūs jūrinės problematikos moksliniai tyrimai, Klaipėdos universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose, rengia mokslines konferencijas, seminarus.

Klaipėdos universitetas

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Yra Klaipėdos universiteto biblioteka, leidykla, Klaipėdos universiteto botanikos sodas (įkurtas 1993), Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Verslo inkubatorius. Žymesni Klaipėdos universiteto meno kolektyvai: tautinio meno ansamblis Vytinė, choras Pajūrio aidos, šokių grupė Leader dance. Leidžiami mokslo žurnalai: Acta Historica Universitatis Klaipedensis (nuo 1993), Archeologia Baltica (nuo 1995), Tiltai (nuo 1997), Jūra ir aplinka (nuo 1999), Res Humanitariae, Regional Farmation and Development Studies, Tiltai (nuo 1991), Tradicija ir dabartis (nuo 1994) ir kiti, taip pat universiteto žurnalas Mens Libera (2014 pabaigoje pakeitė universiteto laikraštį Klaipėdos universitetas, ėjusį nuo 1994). Klaipėdos universitetas turi savo laivyną. Jį sudaro mokslinių tyrimų laivas Mintis, mokomasis burlaivis (gafelinė škuna) Brabander ir jūrinė dvistiebė jachta Odisėja (šie du laivai naudojami mokomojo buriavimo, laivavedybos mokymo, nardymo, paukščių stebėjimo tikslais).

Sveikatos mokslų fakultetas

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Istorija

Klaipėdos universiteto Senato nariai paminklo Martynui Mažvydui atidengimo Lietuvininkų aikštėje iškilmėse (1997 09 01; (© Bernardas Aleknavičius, © Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka)

Universitetas įkurtas 1991 01 01 Kauno politechnikos instituto Klaipėdos vakarinio fakulteto (įkurtas 1959), Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos Muzikos fakulteto (įkurtas 1971, nuo 1973 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos Teatro meno, Kultūros ir Pedagogikos fakultetai), Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto (įkurtas 1975) pagrindu. Iš pradžių turėjo tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3000 studentų. 1992 Gamtos ir humanitarinių mokslų fakultetas pertvarkytas į Gamtos mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetus. 1994 įkurtas Socialinių mokslų fakultetas. 1995 prie universiteto prijungtas Lietuvos muzikos akademijos Muzikos ir teatro pedagogikos institutas tapo Menų fakultetu (nuo 2015 – Menų akademija), įkurtas kvalifikacijos kėlimo institutas.

1996 įsteigtas Jūreivystės institutas. 1998 įsteigtas Sveikatos mokslų fakultetas. 2000 Gamtos mokslų fakultetas tapo Gamtos ir matematikos mokslų fakultetu. 2002 įsteigtas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (pradėjo veiklą 2004). 2005 buvo 9530 studentų, 84 doktorantai, 710 dėstytojų (iš jų 66 profesoriai, 258 docentai). 2006 universitetas įsigijo mokslinių tyrimų škuną Brabander studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms rengti. 2014 į vandenį nuleistas universiteto mokslinių tyrimų laivas Mintis, iširo sportinių šokių kolektyvas Žuvėdra (įkurtas 1965, vadovai O. S. Idzelevičienė ir R. Idzelevičius). 2017 Menų akademija integruota į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

2018 buvo apie 3600 studentų. 2018/2019 buvo vykdomos 53 bakalauro, 50 magistrantūros, 11 doktorantūros studijų programų, profesinės studijos (pedagogo kvalifikacijai įgyti), taip pat kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą studijos. 2020 universiteto akademinį personalą sudarė 477 darbuotojai (iš jų 58 profesoriai), buvo 2604 studentai. 2022 akademinį personalą sudarė 478 darbuotojai (iš jų 63 profesoriai), buvo 2311 studentų.

Rektoriai

1

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką