Prielgáuskas Klemensas 1894 10 14Mantvydžiai (Tirkšlių vlsč., Telšių apskr.) 1965 10 25Hamilton (Kanada), lietuvių diplomatas, žurnalistas.

Išsilavinimas ir veikla

Per I pasaulinį karą buvo mobilizuotas į Rusijos armiją. Baigiantis karui iš Kaukazo fronto buvo perkeltas į Tbilisį. 1917 Tbilisio meno akademijoje klausė meno istorijos paskaitų. 1918–40 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (iki 1920 tarnyboje Tbilisyje), buvo konsulas Hamburge, Karaliaučiuje (1926–29 Karaliaučiaus universitete studijavo germanistiką, vokiečių ir prancūzų literatūrą), Daugpilyje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į Kanadą.

Darbas spaudoje

Nuo 1912 bendradarbiavo spaudoje, dirbo laikraščių Rygos garsas, Rygos naujienos, Botagas, Naujoji Lietuva, Juokų kalendorius, Lietuvių balsas redakcijose, Lietuvoje bendradarbiavo laikraščiuose Lietuvis, Lietuvos žinios, Darbininkas, Lietuvos aidas. Savaitraštyje Kuntaplis įvedė humoristinį meteorologijos skyrių Oras, kuriame kritiškai vertino tarptautinę politiką. Vokietijoje iki 1949 su kitais leido karo pabėgėlių stovyklos laikraštį Pasaulis šiandien. Kanadoje bendradarbiavo laikraščiuose Nepriklausoma Lietuva, Tėviškės žiburiai, Naujienos, Draugas.

Pasirašydavo slapyvardžiais Kl. Giedrugas, Vyt. Vaidotas, Vyt. V‑tas, R. Purkštys, T. Božegreika, Šilvarnis ir kitais.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką