Klùsiškių miška, Lýgumų miška, yra Pakruojo ir Šiaulių rj. savivaldybės teritorijose, 7 km į šiaurės vakarus nuo Pakruojo. Plotas 7400 ha, mišku apaugę 6250 hektarų. Susideda iš Bitaičių, Juknaičių, Klusiškių, Montaičių, Telišionių, Parkulpio miškų. 69 % miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų ir Joniškio regioniniams padaliniams (iki 2018 priklausė Pakruojo ir Šiaulių urėdijoms). Klusiškių miškų šiaurrytinis pakraštys siekia Mūšą, per juos teka Mūšos intakai Šiladis, Pala ir Tilka. Paviršius lygus. Miško augavietės labai derlingos įmirkusios. 95 % miškų yra ūkiniai IV grupės, 5 % apsauginiai III grupės. Kultūrinės kilmės medynų 11 %. Beržynų yra 43 %, eglynų 33 %, drebulynų 10 %, uosynų 7 %, ąžuolynų 3 %, juodalksnynų 2 %, pušynų ir baltalksnynų po 1 %. Jaunuolynai sudaro 33 %, pusamžiai medynai 30 %, bręstantys 14 %, brandūs 23 %. Medynų vidutinis amžius 45 m., bonitetas I,6, skalsumas 0,76, tūris 183 m3/ha. Kasmet priauga 3,7 m3/ha. Miškuose gausu elnių ir kitų kanopinių gyvūnų. Sukmedžio girininkijoje yra 2 paminklai Lietuvos partizanams ir 1 žydų genocido vieta.

1944–53 Klusiškių miškuose veikė Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Lietuvos partizanai.

2355

228

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką