Falk Knut Olof (Knutas Olofas Fálkas) 1906 04 19Hamars Glasbruk (Örebro lenas) 1990 01 31Lund, švedų kalbininkas. Dr. (1941). Studijavo Uppsalos (R. Ekblomo mokinys), 1931 Varšuvos, 1932–33 Jogailos (kartu ir dėstė) universitetuose. 1932, 1935–37 Vytauto Didžiojo universitete dėstė švedų kalbą ir literatūrą (kartu studijavo lietuvių kalbą). Nuo 1941 dėstė Uppsalos, vėliau Lundo universitetuose; profesorius (1945). K. O. Falko iniciatyva nuo 1943 Lundo universitete pradėta dėstyti lietuvių kalbą. Tyrė baltų ir slavų, daugiausia lietuvių ir lenkų, kalbų kontaktus, Suvalkų krašto vietovardžius. Nuo 1963 Tarptautinės baltų–slavų santykių tyrimo komisijos narys. Vadovavo kompleksinės jotvingių ekspedicijos (nuo 1959) kalbotyros sekcijai. K. O. Falkas padarė išvadą, kad jotvingiai yra buvę viena prūsų genčių, o Vygrių apylinkių polonizacija prasidėjusi 17 a. pabaigoje.

Knut Olof Falk

Svarbiausias veikalas – Vygrių ir Hutos vandenys: Toponimikos studija (Wody wigierskie i huciańskie: Studium toponomastycznie 2 t. 1941).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką