„Knygotyra“, 1961–1969 „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų srities tęstinis mokslo darbų leidinys.

1970–1988 leistas kaip viena Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbų serijų. 1981–1991 leidinys spausdintas dviem sąsiuviniais: pirmasis buvo skirtas knygotyros teorijos, metodikos, knygos ir bibliotekų istorijos, knygininkystės organizavimo ir knygų funkcionavimo visuomenėje, antrasis – bibliotekininkystės, bibliografijos ir informacijos mokslų problemoms. 1990 antrojo sąsiuvinio pagrindu įkurtas savarankiškas Vilniaus universiteto leidinys Informacijos mokslai. Nuo 2000 visi Knygotyros tekstai skelbiami Vilniaus universiteto leidyklos internetinėje svetainėje, joje t. p. yra visų tomų straipsnių bibliografinių duomenų bazė.

Leidinyje skelbiama tradicinės ir elektroninės knygų leidybos, gamybos, leidybos produkcijos formavimo, prekybos ir platinimo, spaudotyros, bibliografijos, bibliotekininkystės, bibliofilijos, skaitybos, knygos meno ir grafikos, raštijos istorijos, epigrafikos, rankraštinio ir spaudos paveldo, jo restauravimo, konservavimo ir skaitmeninimo, knygotyrinės biografistikos, dokumentotyros ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų šakų, kurių tyrimo objektas siejasi su knygotyra, studijos (daugiausia susijusios su lituanika) lietuvių, anglų, rusų, rečiau – lenkų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Leidinyje bendradarbiauja Didžiosios Britanijos, Baltarusijos, Estijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos mokslininkai. Knygotyra mainais siunčiama į 20 užsienio šalių mokslo institucijų ir bibliotekų, su turiniu supažindinama Jungtinių Amerikos Valstijų ir Olandijos mokslinės informacijos duomenų bazėse.

Iki 2001 leista po vieną, nuo 2002 – po du tomus per metus, iki 2023 išėjo 79 tomai. Tiražas 250–500, kai kurių tomų – 1000, 2200 egzempliorių.

Vyriausieji redaktoriai: L. Vladimirovas (1961–1965, 1974–1989), V. Žukas (1966–1969), G. Raguotienė (1970–1974), D. Kaunas (nuo 1990).

L: Vilniaus universiteto mokslo darbųKnygotyra“ turinio rodyklė: 1961–2005 / sudarė O. Janonis Vilnius 2005.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką