Knygų leidimo komisija

Knỹgų leidmo komsija, Švietmo ministèrijos knỹgų leidmo komsija, Lietuvos Švietimo ministerijos leidykla.

Veikla

Veikė 1919–40 Kaune; vienintelė valstybinė leidykla Lietuvoje. Dirbo pagal leidybos programą. Leido vadovėlius mokykloms (juos derino su mokyklų programomis), lietuvių ir užsienio autorių veikalus, organizavo knygų vertimą. Prozos kūriniams versti ir leisti 1927 įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto leidyklą Universitas.

Vadovėliai

Išleido 530 numeruotų leidinių, daugiausia mokomosios literatūros: vadovėlių pradinėms (P. Mašioto, J. Murkos ir kitų) ir aukštesniosioms mokykloms (J. Elisono, A. Jakšto-Dambrausko, A. Janulaičio, K. Šakenio ir kitų), užklasinių skaitinių knygų (serijos Mokyklų knygynėlis 1921–23, Jaunųjų skaitytojų knygynėlis 1934).

Grožinė literatūra

Išleido lietuvių grožinės literatūros veikalų: M. Biržiškos parengtus K. Donelaičio raštus, 1920, V. Krėvės Šarūną ir Dainavos šalies senų žmonių padavimus 1928, J. Tumo-Vaižganto raštus, 1926 ir kitų. 1921–24 leido seriją Skaitymų biblioteka (21 knyga), kurią sudarė užsienio literatūros klasikų (Homero, H. Ibseno, W. Shakespeare’o, A. Čechovo, N. Gogolio, I. Turgenevo ir kitų) kūriniai.

Komisijos nariai

Komisijos nariai buvo valstybės ir visuomenės veikėjai, rašytojai, pedagogai, mokslininkai: J. Tūbelis, P. Mašiotas, J. Vokietaitis, A. Vireliūnas, B. Kodaitis, P. Dovydaitis, A. Busilas, V. Krėvė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką