Knỹgų rmai, LSSR knỹgų rmai, LSSR valstybinės bibliografijos ir spaudos statistikos centras, bibliografinės informacijos ir knygų reklamos įstaiga. Veikė 1945–92 Vilniuje.

Veikla

Turėjo Privalomojo egzemplioriaus, Centralizuoto katalogavimo ir statistikos, Einamosios bibliografijos ir katalogų, Spaudos mokslinės techninės informacijos ir leidybos skyrius, Nacionalinės spaudos archyvą (iki 1991 sukaupė apie 5 mln. Lietuvoje išleistų ir lituanikos spaudinių vienetų) ir knygotyros mokslinę biblioteką (1991 turėjo apie 125 000 spaudinių, kataloguose ir kartotekose – apie 5 mln. kortelių).

Nuo 1947 leido einamosios valstybinės bibliografijos periodines rodykles Knygų metraštis, nuo 1949 – Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis, nuo 1957 abi sujungus – Spaudos metraštis, nuo 1978 – Lietuvos TSR bibliografinės priemonės, nuo 1946 – centralizuoto katalogavimo korteles, nuo 1947 – biuletenį Ekspresinformacija apie naujus leidinius, išėjusius Tarybų Lietuvoje, nuo 1957 – statistikos rinkinį Lietuvos TSR spaudos statistika, 1975–90 – informacinį biuletenį Leidybinis darbas. Poligrafijos pramonė. Knygų prekyba. Valstybinė bibliografija. Spaudos statistika.

Išleido 1940–48 spaudos retrospektyvines rodykles, spaudos suvestinių valstybinę rodyklę Lietuvos TSR spauda (3 tomai, 1962–92; apima 1940–65 spaudą), retrospektyvinį bibliografijos veikalą Lietuvos TSR bibliografija serija A (Knygos lietuvių kalba; 1547–1904 laikotarpis, 2 tomai 1969–88; papildymai 1990).

1992 Knygų rūmų pagrindu įkurtas Bibliografijos ir knygotyros centras.

Direktoriai

Direktoriai: A. Ulpis (1946–80), Algimantas Lukošiūnas (1980–90), Jūratė Malašauskienė (1990–92).

L: Lietuvos TSR knygų rūmai Vilnius 1985.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką