Koadjùtorių kãras (1556–57), Livonijos konfederacijos narių – Livonijos ordino ir Rygos arkivyskupo – tarpusavio karas dėl vienvaldystės.

Brandenburgo markgrafas Wilhelmas (Prūsijos kunigaikščio Albrechto brolis), tapęs Rygos arkivyskupu, ir jo koadjutorius Christophas, įvedę reformaciją ir panaikinę Livonijos ordiną, tikėjosi tapti visos Livonijos valdovais. Jų planus rėmė Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas (Vilhelmas ir Albrechtas – jo sūnėnai, sesers Sofijos Kazimieraitės sūnūs) ir Ponų Taryba.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė siekė sustabdyti Rusijos įtakos stiprėjimą krašte, be to, jai 16 a. jau buvo svarbu turėti priėjimą prie Baltijos jūros ir Dauguvos vandens kelią.

Arkivyskupijos valdytojų planams priešinosi Livonijos ordino magistras Heinrichas Gallenas, ypač jo koadjutorius Wilhelmas Fürstenbergas, kuris buvo faktinis ordino vadovas; juos rėmė Rusija. Livonijos ordino maršalas Casparas Münsteris perėjo į magistro priešininkų grupuotę: pagal tradiciją jis, o ne Fürstenbergas, turėjo tapti magistro koadjutoriumi, todėl karas vadinamas Koadjutorių karu.

Karo dingstis – arkivyskupo Wilhelmo laiškas Albrechtui dėl karinės paramos prieš Livonijos ordiną. 1556 05 Livonijos Landtagas Cėsyse apkaltino Wilhelmą krašto išdavimu.

Iki 06 16 Rygos miesto, Tartu, Saaremos ir Kuršo vyskupų remiamas Livonijos ordino magistras užėmė arkivyskupijos teritoriją su pilimis, įkalino Wilhelmą ir Christophą. Casparas Münsteris pabėgo į Lietuvą, Heinrichas Gallenas ėmė tituluotis Livonijos valdovu.

1557 vasarą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė (apie 50 000 karių, vadas Mikalojus Radvila Rudasis) susitelkė prie Livonijos sienos, naujasis ordino magistras Wilhelmas Fürstenbergas (Heinrichas Gallenas 1557 05 30 mirė) su apie 12 000 karių stovėjo prie Bauskės. Kariuomenę prie ordino sienų ėmė telkti ir Rusija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė reikalavo, kad Livonijos ordinas atkurtų iki Koadjutorių karo buvusią tvarką.

Magistras nusileido ir pasirašė Pasvalio sutartis (1557 09 05 ir 09 14), kuriomis buvo pašalinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Livonijos ordino prieštaravimai, sudaryta sąjunga prieš Rusiją. Po Koadjutorių karo 1558 Rusija pradėjo Livonijos karą.

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką