koeficieñtas (lot. co… < cum – su, kartu + efficiens, kilm. efficientis – darantis), pastovusis arba kintamasis dydis, kuris yra kito kintamojo arba nežinomo dydžio skaitinis arba raidinis daugiklis. Pavyzdžiai: kvadratinės lygties ax2 + bx + c = 0 koeficientai yra nežinomų narių ax2 ir bx daugikliai a ir b; antrosios eilės tiesinės diferencialinės lygties y″ + a1y′ + a2y = f(x) koeficientai yra daugikliai a1 ir a2, kurie gali būti ir pastovūs, ir kintami (pvz., tolydžiosios x funkcijos); racionaliosios funkcijos f ( x ) = 1 x ( x 1 ) = A x + B x 1 f( x )`=` {1} over {x(x`-`1)}`=` {A} over {x}`+` {B} over {x`-`1} , išreikštos paprasčiausių racionaliųjų funkcijų suma, koeficientai A ir B yra trupmenų 1 x {1} over {x} ir 1 x 1 {1} over {x`-`1} daugikliai (jie vadinami neapibrėžtaisiais koeficientais); tiesės plokštumoje lygties y = kx + b koeficientas k yra x daugiklis (vadinamas tiesės krypties koeficientu); atsitiktinio dydžio Y regresijos X atžvilgiu tiesės lygties y E Y = ρ ( X , Y ) σ Y σ X y`-`nitalic bold{E} Y`=` %rho ( X,`Y ) { %sigma _{Y}} over { %sigma _{X}}  (x – EX) koeficientas ρ ( X , Y ) σ Y σ X %rho ( X,`Y ) { %sigma _{Y}} over { %sigma _{X}} yra x daugiklis (vadinamas regresijos koeficientu).

Pirmieji koeficiento sąvoką pradėjo vartoti Williamas Oughtredas, Johnas Wallis (abu Didžioji Britanija), Claudeʼas François Millietas Dechales’is ir Albertas Girard’as (abu Prancūzija).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką