kolèktorius, bibliotèkų kolèktorius, knygų prekybos speciali įstaiga (knygynas), centralizuotai komplektuojanti bibliotekų fondus. Kolektorius bibliotekas aprūpina ir darbui reikalingais reikmenimis (kortelėmis, blankais ir kita), knygų perspektyvinės bibliografijos leidiniais (prospektais), teikia bibliotekoms bibliografijos konsultacijas, organizuoja naujų knygų parodas ir apžvalgas, susitikimus su rašytojais, leidėjais, tiria bibliotekų poreikius ir perduoda jų pageidavimus leidykloms. Kai kurie kolektoriai apipavidalina ir įriša knygas, remontuoja bibliotekų patalpas, nemokamai skirsto leidinius. Yra bendrosios (komplektuoja įvairių rūšių ir tipų bibliotekas) ir specialiosios (komplektuoja vienos kurios nors rūšies bibliotekas – mokslines ir technines, viešąsias, mokyklų ir kitas) paskirties koletoriai. Pradėti kurti 1925 Rusijoje.

LIETUVOJE 1948 Vilniuje įsteigtas bendrosios paskirties Respublikinis bibliotekų kolektorius. Jis rinko duomenis apie išleistas knygas, rengė jų informacinius lapelius, pagal kuriuos buvo teikiami knygų užsakymai, komplektavo apie 200 bibliotekų knygų fondus. 1965 pradėta komplektuoti ir visų mokyklų knygų fondus. 1985 aptarnavo 5021 biblioteką. 1994 Respublikinis bibliotekų kolektorius pavadintas Leidybos centro bibliotekų kolektoriumi (1999 uždarytas), 2000 įsteigtas Respublikinis kolektorius (2002 uždarytas). Jo funkcijas perėmė leidyklos Vaga prekybos centras. Nuo 1995 kai kurių rajonų viešųjų bibliotekų fondus dar komplektuoja knygynas Mūsų knyga. 2005 Respublikinis knygų centras, knygynas Rotas ir Lietuvos bibliotekininkų draugija įsteigė Lietuvos bibliotekų kolektorių. Jis taip pat komplektuoja ir siunčia knygas į daugiau kaip 100 bibliotekų – visoms Lietuvos apskričių viešosioms ir mokslinėms bibliotekoms.

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką