kolektỹvinė sutarts, profsąjungos ir darbdavio (arba jų susivienijimų, organizacijų) rašytinis susitarimas dėl darbo apmokėjimo, jo organizavimo, darbuotojų saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų.

LIETUVOS Darbo kodekse (2002, įsigaliojo 2003) nustatyta, kad kolektyvinės sutartys sudaromos valstybės (nacionaliniu), šakos (gamybos, paslaugų profesiniu), teritoriniu (savivaldybės, apskrities), įmonės (įstaigos, organizacijos) ar jos struktūrinio padalinio lygiu. Nacionalinės kolektyvinės sutarties šalys yra centrinės (respublikinės) profsąjungų organizacijos ir darbdavių organizacijos, šakos kolektyvinės sutarties šalys – tam tikros pramonės šakos, teritorinės kolektyvinės sutarties šalys – toje teritorijoje veikiančios profsąjungų ir darbdavių organizacijos. Kolektyvinės sutarties parengimo ir sudarymo procedūros pradinė stadija yra šalių kolektyvinės derybos kurios nors jų iniciatyva. Nacionaliniu, šakos ir teritoriniu lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis įsigalioja ją įregistravus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, šalys gali ją pildyti, keisti arba nutraukti nustatyta tvarka tik dėl svarbių ekonominių ar socialinių priežasčių. Dažniausiai sudaroma įmonės kolektyvinė sutartis įsigalioja ją pasirašius įmonėje veikiančiai profsąjungai ir įmonės vadovui arba įgaliotam administracijos pareigūnui. Kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytos darbuotojams palankesnės darbo, socialinės, ekonominės sąlygos ir garantijos, kurių nereglamentuoja įstatymai, kiti norminiai teisės aktai, nacionalinė, šakos ar teritorinė kolektyvinė sutartis. Ginčai, kylantys per derybas dėl įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo, jos sąlygų pakeitimo arba naujų nustatymo, taip pat darbuotojų ir darbdavio ginčai dėl kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Įmonės kolektyvinę sutartį gali nutraukti bet kuri šalis, įspėjusi kitą ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Nacionalinės, šakos, teritorinės, įmonės kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai ir Valstybinė darbo inspekcija.

536

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką