Kòlpingo draugijà, tarptautinė katalikiška socialinė organizacija.

Veikla

Pagrindinė veiklos kryptis – pagalba jaunimui, šeimai. Remia įvairius socialinius ūkinius, gyventojų užimtumo projektus, organizuoja švietimą, globą, rūpinasi sveikatos apsauga. Teikia humanitarinę pagalbą besivystančioms šalims. Turi įstatus. Nariais gali būti kiekvienas, juos pripažįstantis ir jų besilaikantis. Vietinė bendruomenė vadinama Kolpingo šeima, jos veikla susijusi su parapija. Šeimos jungiasi į šalių Kolpingo draugiją. Centrinė būstinė Kölne.

Kolpingo draugijos logotipas

Istorija

Kolpingo draugija kilo iš 1849 Kölne A. Kolpingo įkurtos katalikų amatininkų bendruomenės. 20 a. pradžioje Kolpingo draugija paplito visoje Europoje. Nuo 1901 leidžia periodinį leidinį Kolping-Blatt. 1995 Vokietijoje įkurta Kolpingo jaunimo draugija (Kolpingjugend). 2020 veikė daugiau nei 60 pasaulio šalyse, turėjo apie 500 000 narių.

Kolpingo draugija Lietuvoje

Lietuvoje veikia nuo 1992 kaip visuomeninė pelno nesiekianti pagalbos ir labdaros organizacija. Daugiausia rūpinasi šeima, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų formaliu ir neformaliu ugdymu. Yra Tarptautinės Kolpingo draugijos ir Europos Kolpingo narė. Organizuoja konferencijas šeimai aktualiais klausimais, demokratijos ir pilietiškumo ugdymo, krikščioniškojo socialinio mokymo seminarus, pagalbos besivystančioms šalims mokymus, vaikų vasaros poilsio stovyklas, moksleivių (4–8 klasių) neformalų ugdymą, jaunimo lyderių kursus, tarptautines jaunimo stovyklas, įvairius mokymus. Dirba su įvairaus amžiaus grupėmis: vaikais (8–13 metų), jaunimu (14–35 metų) ir suaugusiaisiais (nuo 35 metų). Veiklą dažniausiai vykdo mokyklose, parapijų salėse.

Kaune 1993 įsteigtas Kolpingo mokymo centras (specialistams perkvalifikuoti), 1996 – Kolpingo aukštesnioji mokykla (2001 tapo aukštąja neuniversitetine mokykla), Kolpingo kolegija (programos: socialinio darbo vadyba, ekoturizmas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, transporto logistika, verslas ir socialinės inovacijos).

Nuo 2011 veikia Kolpingo darželis, jame ugdomi vaikai nuo 1,5 metų, 2018 – Kolpingo pradinė mokykla, kurioje mokosi priešmokyklinukai ir pradinukai.

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė būstinė yra Kaune. Veikia visose vyskupijose, yra keturi šeimų centrai. Yra daugiau kaip 300 narių (2020).

1339

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką