komèrcinis bánkas, akcinio kapitalo įmonė, kuri verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu, paskolų teikimu, prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, taip pat užsiima kita įstatymais nustatyta veikla.

Komerciniai bankai įvairiose šalyse gali būti vadinami bankais akcinėmis bendrovėmis, depozitiniais bankais ar kitaip.

Komercinių bankų rūšys

Komerciniai bankai būna universalieji (atlieka visas banko operacijas) ir specializuotieji (atlieka tik tam tikras operacijas, specializuojasi aptarnauti konkrečią klientų grupę).

Komercinio banko funkcijos ir operacijos

Komercinis bankas atlieka šias pagrindines funkcijas: tarpininkavimo (surenka laikinai laisvas gyventojų ir įmonių lėšas indėlių pavidalu ir jas skolina tiems, kam jų laikinai trūksta; taip dažniausiai nedidelių sumų ir trumpo termino indėlių lėšas paverčia didesnių sumų ir ilgesnio termino paskolomis), atsiskaitymų vykdymo (perveda į klientų sąskaitas ir iš jų pinigus, teikia mokesčių surinkimo paslaugas, vykdo atsiskaitymus su kitais bankais ir finansų institucijomis, valstybės ir savivaldybių biudžetais), kliento agento (atstovauja klientui jo pavedimu verslo sandoriuose, valstybinėse ir finansų institucijose), laidavimo (prisiima įsipareigojimus teikdamas klientams laidavimus ir garantijas kreditavimo, muitinių ir kitose operacijose).

Vykdydamas savo funkcijas komercinis bankas atlieka šias pagrindines operacijas: priima indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarko, teikia pinigų pervedimo paslaugas, teikia ir ima paskolas, teikia piniginius laidavimus ir garantijas, išduoda ir tvarko mokėjimo priemones (mokamąsias ir kredito korteles, čekius, akredityvus, vekselius ir kitas), atlieka operacijas su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir kitais) ir užsienio valiuta, perka ir parduoda tauriuosius metalus, priima saugoti iš klientų vertybes, nuomoja klientams banko saugyklos kameras, teikia paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir kliento investicijų tvarkymo klausimais, atlieka kitas teisės aktais numatytas operacijas.

Komercinio banko padaliniai

Komercinis bankas gali turėti padalinių (dažnai ir užsienyje) – filialų (skyrių) ir atstovybių. Komercinio banko filialas (skyrius) atlieka banko operacijas, bet neturi juridinio asmens teisių ir veikia banko vardu kitoje nei yra banko pagrindinė buveinė vietoje. Komercinio banko atstovybė yra teritorinis banko padalinys, neatliekantis banko operacijų.

Komerciniai bankai Lietuvoje

Lietuvoje komercinio banko valdymo institucijos yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba. Komercinis bankas turi turėti ne mažiau kaip 10 akcininkų. Universaliojo komercinio banko minimalus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 5 mln. eurų, specializuotojo – ne mažesnis kaip 1 mln. eurų.

Lietuvoje 2017 veikė 6 komerciniai bankai, turintys Lietuvos banko išduotą licenciją: 5 bankai akcinės bendrovės (SEB bankas, Swedbank, DNB bankas, Šiaulių bankas, Citadele bankas) ir 1 bankas uždaroji akcinė bendrovė (Medicinos bankas).

2023 veikė 3 universalieji bankai akcinės bendrovės (SEB bankas, Swedbank, Šiaulių bankas), 3 bankai uždarosios akcinės bendrovės (Medicinos bankas, Revolut Bank, PayRay Bank), 7 specializuotieji bankai uždarosios akcinės bendrovės (Mano bankas, GF Bankas, Fjord Bank, European Merchant Bank, SME Bank, Fonora Bank, Saldo Bank), 6 užsienio bankų filialai (Luminor Bank, Citadele Bank, OP Corporate Bank, BIGBANK filialas, Inbank filialas, „Danske Bank“ Lietuvos filialas).

3160

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką