kompleksódaris, kompleksinio junginio centre esantis atomas, jonas ar atomų grupė, prie kurių prisijungę ligandai. Kompleksodaris dažnai yra elektronų akceptorius ir su ligandu susijungęs donoriniu-akceptoriniu ryšiu. Kompleksodariais dažniausiai būna metalų jonai, pvz., Fe2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Pt4+, didelio oksidacijos laipsnio nemetalų jonai, pvz., Si4+, Bi3+. Tarp kompleksodarių ir ligandų sudarytų cheminių ryšių skaičius vadinamas kompleksodario koordinacijos skaičiumi, pvz., junginyje [Cu(NH3)4]SO4 vario koordinacijos skaičius 4. Metalo jono gebà sudaryti kompleksinį junginį, t. y. būti kompleksodariu, yra tuo didesnė, kuo didesnis jo krūvis ir kuo mažesnis spindulys. Todėl mažakrūviai, pvz., šarminių metalų jonai, kompleksinius junginius sudaro sunkiau.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką