koncentrãcija (lot. com – su, kartu + centrum – vidurys), dydis, rodantis medžiagos (komponento) kiekį tirpale arba medžiagų mišinyje. Koncentracijos sąvoka vartojama tik vienalytėms sistemoms (tirpalams, lydalams), kurių sudėtis visame tūryje (masėje) yra vienoda. Skiriama masės koncentracija ir molinė koncentracija; tradiciškai koncentracija vadinami kiti jai proporcingi dydžiai – molialinė koncentracija, molinė dalis, masės dalis, tūrio dalis, titras. Masės koncentracija lygi ištirpusios medžiagos arba komponento masės ir tirpalo arba mišinio tūrio santykiui (kg/m3, g/cm3, g/l, mg/ml). Chemijoje dažniausiai vartojama molinė koncentracija – ištirpusios medžiagos molių kiekis viename litre, arba kubiniame decimetre, tirpalo; analizinėje chemijoje naudojama molinė ekvivalentų koncentracija, lygi ištirpusios medžiagos cheminių ekvivalentų molių skaičiui litre tirpalo. Molinė koncentracija reiškiama mol/l, arba mol/dm3, sutrumpintai žymima raide M, pvz., 0,05 M tirpalas. Molialinė koncentracija lygi ištirpusios medžiagos molių kiekiui 1 kg tirpiklio, masės dalis – ištirpusios medžiagos ir visos tirpalo masės santykiui, molinė dalis – ištirpusios medžiagos molių ir visų tirpalo komponentų molių sumos santykiui. Titru vadinama tirpalo koncentracija, išreikšta ištirpusios medžiagos kiekiu (mg) 1 mililitre tirpalo. Naudojami ir kiti koncentracijos reiškimo būdai: milijonoji dalis (mln. d., arba ppm), promilė (‰) – tūkstantoji dalis, šimtoji dalis (reiškiama masės arba tūrio procentais, %), vitaminų kiekis augaluose reiškiamas mg/100 g, kenksmingų cheminių medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore – mg/m3 arba ppm.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką