konduktomètrija (angl. conduct(ivity) – laidumas + gr. metreō – matuoju), kiekybinės analizės ir elektrolitų tirpalų tyrimo elektrocheminis metodas, grindžiamas tirpalų elektrinio laidžio matavimu. Pagal tai, ar matuojant elektrinį laidį elektrodas yra įmerktas į elektrolito tirpalą, ar ne, konduktometrija būna kontaktinė ir nekontaktinė. Jei medžiagos koncentracija nustatoma tiesiogiai išmatavus tirpalo elektrinį laidį, konduktometrija vadinama tiesiogine, jei titruojant tirpalą – konduktometriniu titravimu. Tiesioginė konduktometrija tinka tada, kai nuo medžiagos koncentracijos tirpale tiesiogiai priklauso tirpalo elektrinis laidis, o pašalinių medžiagų koncentracija nekinta. Konduktometriniu titravimu matuojama titruojamo tirpalo elektrinio laidžio priklausomybė nuo titranto tūrio. Titruojant tirpalą elektrinis laidis pasikeičia po kiekvienos titranto porcijos (pakinta jonų tankis). Reakcijos pabaiga nustatoma iš staigaus elektrinio laidžio pokyčio. Konduktometrija naudojama rūgščių, bazių, jonų kiekiui tirpale, vandens grynumui ir medžiagų tirpumui, elektrolitų disociacijos konstantai, jonų difuzijos koeficientui nustatyti, cheminių reakcijų kinetikai tirti.

2673

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką