kongregãcija (lot. congregatio − sujungimas, bendrija), Romos kurijos įstaiga, vadovaujanti kuriai nors Bažnyčios gyvenimo ir veiklos sričiai. Yra 9 kongregacijos (2018): Tikėjimo mokslo (Congregatio pro Doctrina Fidei, įsteigta 1542), Rytų Bažnyčių (Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, įsteigta 1917), Kulto ir Sakramentų (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, įsteigta 1908), Šventųjų skelbimo (Congregatio de Causis Sanctorum), Vyskupų (Congregatio pro Episcopis, abi įsteigtos 1588), Tautų evangelizavimo (Congregatio pro Gentium Evangeliazatione, įsteigta 1622), Kunigų (Congregatio pro Clericis, įsteigta 1564), Vienuolijų (Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, įsteigta 1586), Katalikiškojo auklėjimo (Congregatio de Institutione Catholica de Seminariis atque Studiorum Institutis, įsteigta 1915). Kongregacijai vadovauja Apaštalų Sosto paskirtas prefektas, dažniausiai kardinolas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką