Kònstanco susirinkmas, šešioliktasis visuotinis Katalikų Bažnyčios susirinkimas, vykęs 1414–18 Konstance. Didžiausias vidurinių amžių Bažnyčios susirinkimas. Tikslas – panaikinti Vakarų Bažnyčios schizmą, apsvarstyti tikėjimo (J. Wycliffe’o ir J. Huso klaidingo mokymo) ir Bažnyčios reformos klausimus. Susirinkimą Šv. Romos imperatoriaus Zigmanto I reikalavimu sušaukė antipopiežius Jonas XXIII. Dalyvavo ir svarbų vaidmenį atliko pats imperatorius, 29 kardinolai, 3 patriarchai, 33 arkivyskupai, daugiau 300 vyskupų ir abatų, 28 šalių valdovai ar jų pasiuntiniai (tarp jų – lietuvių ir žemaičių), aristokratijos atstovai. Dalyviai buvo suskirstyti sąlyginai pagal tautas – į anglų, ispanų, italų, prancūzų ir vokiečių grupes, kad balsuojant nenusvertų daugumą sudarančių italų nuomonė.

Įvyko 45 posėdžiai. Konstanco susirinkimas panaikino Vakarų Bažnyčios schizmą – paskelbęs visuotinio susirinkimo viršenybę popiežiaus atžvilgiu (dekretas Haec sancta 1415) privertė atsistatydinti popiežių Grigalių XII ir du antipopiežius (Joną XXIII ir Benediktą XIII), 1417 išrinko naują popiežių Martyną V. Pasmerkė J. Wycliffe’o ir J. Huso mokymą, uždraudė pasauliečiams Švenčiausiąjį Sakramentą teikti vyno pavidalu (iš taurės). J. Husą ir jo sekėją Jeronimą Prahiškį paskelbė eretikais ir nuteisė sudeginti ant laužo. 1417 paskelbė penkis reformos dekretus, ribojančius popiežiaus valdžią (popiežiai jų nepatvirtino); svarbiausias – Frequens, siekęs įteisinti Bažnyčios susirinkimą, kaip reguliariai šaukiamą (kas 7, vėliau – kas 10 metų) Bažnyčiai vadovaujančią instituciją (konciliarizmas).

Janas Husas Konstanco susirinkime (dailininkas K. F. Lessingas, aliejus, 1842)

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkija Konstanco susirinkimo išvakarėse (1414 10) nutraukė su Vokiečių ordinu dėl Žemaitijos priklausomybės bei christianizacijos vykstantį ginkluotą konfliktą ir pavedė ginčijamus klausimus spręsti Susirinkimui. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės interesus gynė Lietuvos ir Lenkijos atstovai (priklausė vokiečių grupei). 1415 11 28 atvyko apie 60 apsikrikštijusių Žemaitijos bajorų delegacija. 1416 02 13 Susirinkimui buvo pateiktas Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo skundas dėl Vokiečių ordino negarbingos veiklos. Konstanco susirinkimas Žemaitiją paliko politiškai pavaldžią Vokiečių ordinui, bet teisę ją apkrikštyti suteikė ne ordinui, o Vytautui ir Jogailai, bažnytiniams reikalams tvarkyti 1417 įsteigė Žemaičių vyskupiją.

912

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką