Konstantas Algirdas Aleksynas

Aleksýnas Konstantas Algirdas 1936 01 10Ingavangis (Šilavoto vlsč.), lietuvių tautosakininkas. Dr. (hum. m.; filol. m. kand. 1970).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Konstantas Algirdas Aleksynas

1959 baigęs Vilniaus universitetą dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), 1994–2000 Tautosakos archyvo skyriaus, 2001–04 – Dainyno skyriaus vadovas.

Akademinė veikla

Surinko apie 4000 lietuvių liaudies dainų. Parengė Lietuvių liaudies dainyno kalbinio ir tekstologinio redagavimo principus (parengė jo 19, 21 tomus, redagavo jo 1–7, 9–13, 16–20 tomus, 7–18, 20 tomų redakcinės komisijos narys). Parašė studiją Lietuvių liaudies dainų kalbinės stilistinės ypatybės (1971). Parengė A. Vienažindžio poezijos rinkinį Kaipgi gražus gražus (1968), tautosakos leidinius: Biržų krašto tautosaka (1982), S. Daukanto Žemaičių tautosaka (t. 2 1984), Lietuvių tautosakos chrestomatija 9 kl. (1984), Stebuklingas žodis (1985), Aušta aušrelė (1989), Išplėšė man laisvę brangiausią (1990, tremtinių dainos), Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos 1–15 tomą (1993–2004, 9–12, 14–15 tomus – su L. Sauka), Dėkui, močiute (1995, iš motinos užrašyta tautosaka), Palinko liepa šalia kelio (1998, partizanų dainos, melodijas parengė Ž. Ramoškaitė-Sverdiolienė), Prūsijos lietuvių dainos (1998, V. Kalvaičio surinktos dainos), A. Baranausko pasakų rinkinius Vėtros sūnus (1999), Tamsos karalienė (2008), Jonis medžioklis (2009), tautosakos pateikėjos Elžbietos Skuodienės (1902–90) prisiminimų knygą Kai vėluoja laimė (2002).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija 1994 (su kitais), J. Basanavičiaus premija (2006).

2906

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką