Konstantinas Avižonis

Avižónis Konstantinas 1909 01 29Žagarė 1969 04 20Chapel Hill (Šiaurės Karolinos valstija; palaikai 1998 perlaidoti Kaune, Petrašiūnų kapinėse), lietuvių istorikas. P. Avižonio sūnus, V. Avižonio brolis. Dr. (1932).

Veikla

1932 baigęs Frydricho Vilhelmo universitetą Berlyne apgynė daktaro disertaciją Lietuvių bajorijos atsiradimas ir raida iki Lietuvos–Lenkijos unijos 1385 (vokiečių kalba, išspausdinta 1932). 1933 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (istorijos specialybė). Nuo 1934 dėstė Klaipėdos prekybos institute, 1939–40 Lituanistikos instituto Kaune reikalų vedėjas ir mokslinis sekretorius. 1940–43 dėstė Vilniaus universitete. 1941–44 Istorijos instituto mokslo veikalų redaktorius.

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1944–48 dirbo Freiburgo universiteto bibliotekoje, 1945–47 dėstė Rusijos istoriją. 1946–48 Pabaltijo universitete (Hamburge, vėliau Pinneberge) dėstė Lietuvos ir Rytų Europos kraštų istoriją. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Elono koledže ir Kanzaso universitete dėstė Europos šalių ir Rusijos istoriją, vokiečių kalbą; profesorius (1956).

1953–66 Lietuvių enciklopedijos Rusijos ir Lenkijos istorijos skyriaus redaktorius. Buvo Lietuvos istorijos, Jungtinių Amerikos Valstijų istorikų draugijų narys.

Publikacijos

Parašė studijas: Lietuvių kilimo iš Romėnų teorija XV ir XVI a. (1939), Stanislovo Albrechto RadviloMemoriale (1940), Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais (1940), Švietimas Lietuvoje XVII a. pirmoje pusėje (1940–41), Lietuvos istorijos terminų žodynas (1978), Baudžiavų istorija Lietuvoje (1978), Lietuvos statutai (1978). Vienas knygos Kovos metai dėl savosios spaudos (1957) autorių.

-Konstantinas Avižonis

R: Rinktiniai raštai t. 1–3 Roma 1975–82, t. 4 Vilnius 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką