Glnskis Konstantinas 1886 07 25Jurbarkas 1938 12 03Kaunas, lietuvių teatro aktorius, režisierius. Profesionaliojo lietuvių teatro vienas kūrėjų. 1910 baigė Literatūros ir meno draugijos teatro mokyklą Sankt Peterburge, šio teatro aktorius (iki 1916). 1911–16 režisavo Lietuvių dramos ir muzikos kuopoje. 1919 Vilniuje subūrė Vilniaus lietuvių teatro studiją (Lenkijai užėmus Vilnių veikė Jurbarke, vėliau Kaune). 1920–22 režisavo, vaidino Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykloje. 1922–37 Valstybės teatro aktorius, režisierius (1924–34 dėstė teatro Vaidybos mokykloje).

Konstantinas Glinskis

Konstantinas Glinskis

Režisuoti spektakliai

K. Glinskis. G. Verdi operos Traviata pirmojo spektaklio scena (1920, dirigentas J. Tallat Kelpša; Violeta – A. Galaunienė, Alfredas – K. Petrauskas)

Žymesni režisuoti spektakliai: A. Strindbergo Tėvas (1908, rusų k.; vaidino Rotmistrą), A. Čechovo Jubiliejus (1912, abu Jurbarke), M. Šikšnio Pilėnų kunigaikštis (1911), A. Asnyko Kęstutis (1912 Sankt Peterburge, 1921 Kaune; vaidino Kęstutį), Žemaitės Apsiriko, Keturakio Amerika pirtyje (abu 1914, Sankt Peterburge), S. Kymantaitės-Čiurlionienės Pinigėliai, H. Heijermanso Viltis, G. Verdi Traviata (visi 1920), V. Mykolaičio-Putino Valdovo sūnus (vaidino Krūšną), H. Ibseno Heda Gabler (vaidino Braką), M. Petrausko Birutė (visi 1921), A. Fromo‑Gužučio Ponas ir mužikai (1922), J. Słowackio Mindaugas, G. B. Shaw Atskalūnas (abu 1923; vaidino Ričardą Dadženą), G. Hauptmanno Vežėjas Henšelis (1924), O. Wilde’o Ledi Vindermer vėduoklė (1925), E. Scribe’o Stiklinė vandens (1926), F. Molnáro Lilijomas (1927; vaidino Lilijomą), W. S. Maughamo Pažadėtoji žemė (1929), E. A. Bennetto Svetimas kailis (1931; vaidino Ailamą Karvą). Režisūra realistinė, turi estetizmo bruožų.

Teatro vaidmenys

Svarbesni vaidmenys: Golubis (A. Tolstojaus Caras Fiodoras Joanovičius 1911), Rūsteika (S. Kymantaitės-Čiurlionienės Aušros sūnūs 1923), Otelas (W. Shakespeare’o Otelas 1924), Jonas Dauba, Simas Daugailis (P. Vaičiūno Tuščios pastangos 1926, Stabai ir žmonės 1928), Henrikas Navarietis (A. D’Evere’o Henrikas Navarietis 1934), Gustavas Vizingeris (P. Vulpijaus Šuolis aukštyn 1936), Stokmanas (H. Ibseno Visuomenės priešas), Lopachinas (A. Čechovo Vyšnių sodas, abu 1937). Vaidyba subtili, preciziška, charakteriai ryškūs.

K. Glinskis. Spektaklio D. Aizmano Konsulas Granatas scena (1925, dailininkas J. Gregorauskas; Konsulas Granatas – K. Glinskis, antras iš dešinės)

Mokiniai

K. Glinskio mokiniai: S. Čaikauskas, V. Derkintis, G. Jakavičiūtė, S. Jukna, O. Juodytė, J. Miltinis.

Apdovanojimai

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1931). Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas (1937).

L: A. Vengris Kastantas Glinskis Vilnius 1965.

1976

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką