Konstantinas Jablonskis

Jablònskis Konstantinas 1892 08 23Mintauja (dabar Jelgava) 1960 07 28Vilnius, lietuvių istorikas. Lietuvos teisės istorijos tyrinėtojas. Kalbininko J. Jablonskio sūnus. R. Rimantienės tėvas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1956).

Išsilavinimas ir veikla

1909–11 studijavo Psichoneurologijos institute Sankt Peterburge, 1911–16 – Maskvos universiteto Teisės fakultete. 1918 vasarą grįžo į Lietuvą. 1919 pradžioje marionetinės V. Kapsuko bolševikų vyriausybės paskirtas Centrinio istorijos archyvo vedėjo pavaduotoju. 1919 04 iš Lenkijos karinių dalinių užimto Vilniaus pasitraukė į Kauną. Dirbo Lietuvos teisingumo ministerijoje (rengė įstatymų projektus), 1919–21 redagavo Vyriausybės žinias, iki 1938 dirbo teismuose. 1919–36 Valstybės archeologijos komisijos narys, 1930–35 pirmininkas.

Konstantinas Jablonskis

Gelbėjo apleistas bibliotekas, paveikslus, archyvinę medžiagą, rūpinosi iš SSRS atgauti Lietuvos Metriką. Su grupe istorikų 1929 Kaune įsteigė Lietuvos istorijos draugiją.

1933 baigė Vytauto Didžiojo universitetą, nuo 1935 dėstė jame, nuo 1940 – Vilniaus universitete, nuo 1940 pabaigos dirbo jo Teisių fakultete; profesorius (1941). 1938–40 Valstybės Tarybos narys. 1941–45 Lietuvos istorijos instituto direktorius, nuo 1945 vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1958 sektoriaus vadovas.

Publikacijos

Rinkiniuose Lietuvių kultūra ir jos veikėjai (1973) surinktos K. Jablonskio studijos apie rašomosios lietuvių kalbos plitimą ir Katalikų Bažnyčios įtaką šiam procesui, pateikta naujų duomenų apie žymiausius senosios Lietuvos kultūros veikėjus, Istorija ir jos šaltiniai (abu sudarė V. Merkys; 1979) – paskelbti 13 a. vidurio–15 a. pradžios Lietuvos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės istorijos, t. p. archeografijos, ypač diplomatikos tyrimai. LTSR istorijos (1 tomas 1957; LSSR valstybinė premija 1958) vienas autorių.

Parengė istorijos šaltinių publikacijas: XVI a. Lietuvos inventoriai (1934), Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje (1 dalis 1941; paskelbė kelis šimtus žodžių, lietuviškų terminų, daugiausia iš 16–18 a. dokumentų), Lietuvos inventoriai XVII a. (su M. Juču, 1962), LTSR istorijos šaltiniai (su kitais, 1 tomas 1955), Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (1 dalis 1959; suredagavo 2 dalį 1961), Raganų teismai Lietuvoje (su R. Jasu, 1987). Spaudai parengė P. Pakarklio sudarytą dokumentų rinkinį Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams (1960).

-Konstantinas Jablonskis

L: V. Merkys Konstantinas Jablonskis Kaunas 1991; Konstantinas Jablonskis ir istorija Vilnius 2005.

1781

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką