Konstantinas Kuprys-Kuprevičius

Kuprỹs-Kuprẽvičius Konstantinas 1874 02 12Kubiliūnai (Grinkiškio vlsč.) 1947 03 03Kaunas, Lietuvos katalikų kunigas, kolekcininkas.

1901 baigęs Kauno kunigų seminariją įšventinas kunigu ir paskirtas komendoriumi Panemunės parapijoje. Kunigavo 1901 Vainuto, 1902 Deltuvos, Kuršėnų, 1904 Salako, 1905 Plungės, 1906 Skapiškio (čia buvo įsteigęs bibliotekėlę), 1907 Seredžiaus, 1912 Krinčino, 1912 Duokiškio, 1920 Šventybrasčio (Surviliškio vlsč.), 1922 Vaičaičių (Ylakių vlsč.), 1927 Pašilės, 1930 Pusnės (Ukmergės apskr.), 1932 Budrių bažnyčiose. Nuo 1934 emeritas, gyveno pranciškonų vienuolyne Kretingoje. 1939–44 – altarista Akmenėje ir Žukančių (Žagarės vlsč.) bažnyčios klebonas.

Puoselėjo lietuvybę ir lietuvių kalbą, už tai caro valdžios buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Buvo sukaupęs gausią teologijos, archeologijos, istorijos knygų biblioteką. 1934 įsteigė paramos fondą, iš jo procentų kasmet buvo pilnai išlaikomi du Kretingos Šv. Antano kolegijoje besimokantys jaunuoliai, aukojo Švenčiausios širdies kongregacijos Mokytojų seminarijai, Telšių kunigų seminarijai, per vokiečių okupaciją pinigais ir maistu rėmė pranciškonų vienuolyną Kretingoje.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje nuo nacių sušaudymo išgelbėjo keliolika jaunuolių, apkaltintų priklausymui komjaunimui.

Apie 1920 Salantuose, Kapkalnyje, buvo randama žalvarinių žiedų, apyrankių, geležinių ietigalių; K. Kuprys-Kuprevičius buvo sukaupęs gausią monetų, banknotų, medalių, pašto ženklų, paveikslų, plakatų, etnografinių dirbinių ir archeologinių radinių bei kitų eksponatų kolekciją. Apie 1933 į jo kolekciją pateko radinių iš ardomo Paalksnių pilkapyno ir kapinyno. Kretingoje žmonės jam atnešdavo radinių iš Užpelkių kapinyno (antkaklė, apyrankės ietigaliai), Ankštakių kapinyno (plokščia segė), Kvecių pilkapyno (ietigalis), Lazdininkų kapinyno (Romos monetos ir kiti radiniai). 1935 dalį eksponatų perdavė Kretingos muziejui. 1944 spaudos duomenimis, buvo įrengęs senienų muziejų (buvo ir užsienio šalių eksponatų).

21 a. Lietuvos muziejuose nėra jo surinktų eksponatų. Spėjama, archeologijos rinkinio eksponatų gali būti J. Žiogo kolekcijoje (1935 K. Kuprys-Kuprevičius buvo nupirkęs J. Žiogo archeologijos eksponatų kolekciją, ją ir savo kolekciją 1935 12 27 eksponavo Kretingos Šv. Antano misijų kolegijoje).

3204

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką