Šakẽnis Konstantinas 1881 11 27Veleniškiai (Čypėnų vlsč., Panevėžio apskr.) 1959 07 07Troškūnai (palaidotas Vabalninke), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Inžinierius. 1899–1901 studijavo Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultete; už anticarinę veiklą iš universiteto pašalintas. 1910 baigė Sankt Peterburgo technologijos institutą. Nuo 1912 mokytojavo Vilniuje. Nuo 1915 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikėjas. Buvo Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius, nuo 1918 – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, nuo 1925 – Panevėžio gimnazijos direktorius. 1919–25 dirbo Susisiekimo ministerijoje, dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Buvo Tautos pažangos partijos, nuo 1924 – Lietuvių tautininkų sąjungos veikėjas. 1926 12–1927 04 III Seimo atstovas nuo Lietuvių tautininkų sąjungos, 1936–40 IV Seimo atstovas, pirmininkas.

Konstantinas Šakenis

1927–34 švietimo ministras. Prisidėjo prie švietimo pertvarkos, rūpinosi vadovėlių leidyba, kūrė fizikos terminiją. 1934–40 valstybės kontrolierius. 1940 06 15 paskutiniame Vyriausybės posėdyje pasisakė už pasipriešinimą sovietų okupacijai.

1941 06 14 sovietų valdžios suimtas, 10 metų kalintas Sibiro lageriuose, ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 grįžo į Lietuvą.

Bendradarbiavo laikraščiuose Vilniaus žinios, Lietuvių balsas, Viltis, žurnale Vairas. Parašė vadovėlį gimnazijoms Fizika (3 d. 1920 51939–1940), knygas „Aušra“ ir jos gadynė (1933), Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje ligi Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (1935), atsiminimus Vaizdai ir mintys nelaisvėje, Iki „Vaizdų ir minčių nelaisvėje“ (išleisti po mirties 1995, 1997, parengė sūnus R. Šakenis). Iš lenkų kalbos išvertė grožinės literatūros kūrinių.

Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1930), Gedimino 1 laipsnio (1938) ordinai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką