Plãtelis Kornelijus 1951 01 22Šiauliai, lietuvių rašytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 1973 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1975–88 dirbo inžinieriumi Druskininkuose. 1991–93 kultūros ir švietimo viceministras, 1998–2000 švietimo ir mokslo ministras. 1991–94 ir 2003–07 Lietuvių PEN centro prezidentas. 1996–98 vadovavo Vagos leidyklai. 2001–14 savaitraščio Literatūra ir menas redaktorius. Nuo 2005 Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas. 2011–12 ministro pirmininko A. Kubiliaus visuomenės patarėjas. Poetinio Druskininkų rudens valdybos pirmininkas.

Kornelijus Platelis

Kūryba

Eilėraščių rinkiniuose Žodžiai ir dienos (1980), Namai ant tilto (1984), Pinklės vėjui (1987), Luoto kevalas (1990) vyrauja konstruktyvus pradas – eilėraštis suvokiamas ne tik kaip pasaulio įvardijimas, bet ir kaip tikrovės suvaldymas, harmonijos paieška. Kalbos ir tikrovės, tikrovės ir sąmonės, vaizduotės ir kalbos santykių apmąstymas yra vienas ryškiausių kūrybos motyvų. Poezija randasi ne iš jausmo, bet iš proto ir aistros dermės kalboje, lyrinį balsą keičia poetas – daugialypės tikrovės liudytojas. K. Platelio kūryboje susipina kelios išminties sistemos – lietuvių ikikrikščioniškoji, antikinė, Rytų, krikščioniškoji. Vėlesnėje poezijoje (rinkiniai Atoslūgio juosta 2000, Palimpsestai 2004, Karstiniai reiškiniai 2010, Lietuvos rašytojų sąjungos premija 2011, Įtrūkusios mėnesienos 2018, Korijantys veidrodžiai 2021) epinę poeto stebėtojo, atkuriančio hermetišką pasaulį, poziciją neretai keičia nuostaba, sukurianti atviresnį tekstą. Išleido esė rinkinius Būstas prie Nemuno (1989), Ir mes praeiname (2011), parengė komentarus Bibilijos leidimui (1990), sudarė pasaulio meilės lyrikos rinkinį Skiriama M. (2015) ir kita. Dar išleista K. Platelio kūrybos rinktinės Prakalbos upei (1995), Eilėraščiai (2014).

Išvertė T. S. Elioto, E. Poundo, W. B. Yeatso, T. Hugheso, E. E. Cummingso, J. Słowackio, O. Milašiaus ir kitų poezijos, Cz. Miłoszo Lenkų literatūros istoriją (1996). K. Platelio poezija versta į anglų, armėnų, baltarusių, estų, graikų, gruzinų, ispanų, latvių, lenkų, norvegų, prancūzų, rusų, slovėnų, švedų, vengrų, vokiečių kalbas.

Apdovanojimai

Jotvingių premija (1985), Poezijos pavasario laureatas (1996), Lietuvos nacionalinė premija (2002). Gedimino ordino Riterio kryžius (2011). B. Savukyno premija (2013), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija (2019).

R: Susitikimai Prieblandoje: poezijos rinktinė / sud. A. Peluritytė Vilnius 2020.

1444

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką