korùpcija (lot. corruptio – sugedimas, papirkimas), socialinis reiškinys, kai piktnaudžiaujama viešąja galia siekiant privačios naudos; pareigūno ar politinio veikėjo papirkimas. Pagrindinis korupcijos šaltinis – viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Konkretus šio konflikto sprendimas kiekvienoje visuomenėje priklauso nuo vyraujančių dorinių vertybių, jas formuojančios politinės ir teisinės sistemos, administravimo ir valdymo gebėjimų. Korupcija dažniausiai atsiranda, kai sprendžiant interesų konfliktą pažeidžiami atsakomybės, atskaitomybės, skaidrumo ir viešumo principai. Tradiciškai korupcija siejama su vyriausybiniu sektoriumi, bet į korupciją siekiama įtraukti ir nevyriausybinę sferą (bendroves, žiniasklaidą, viešąsias įstaigas ir kita). Korupcija gali būti klasifikuojama pagal mastą (stambi ir smulki), tikslą (politinė, siejama su valstybės užvaldymu, ir administracinė, siejama su palankių įstatymų ar taisyklių taikymu), būdą (kyšininkavimas, nepotizmas, piktnaudžiavimas tarnyba ir kita), veikimo sferą (monetarinė korupcija rinkos ekonomikoje, privilegijų korupcija tradicinėje ar planinėje ekonomikoje) ir kita. Šiuolaikiniai korupcijos tyrimai rodo, kad korupciniai veiksmai dažniausiai atrodo kaip efektyvus būdas įveikti esamus biurokratinius nesklandumus, bet jie yra destruktyvūs visuomeninio gyvenimo atžvilgiu – griauna pasitikėjimą valdžia, trikdo ekonominį augimą, demoralizuoja visuomenę. Šiuolaikiniame pasaulyje korupcijos sustabdymas tampa ne tik daugelio nacionalinių valstybių prioritetu, bet ir svarbiu tarptautinės politikos elementu. Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos Komisija, Europos Taryba ir kitos tarptautinės organizacijos aktyviai dalyvauja antikorupcinėje veikloje, rengia konvencijas, rekomendacijas, monitoringus, konsultacijas, mokymus. Svarbi antikorupcinėje veikloje yra nevyriausybinė tarptautinė organizacija Transparency International (įkurta 1990, būstinė Berlyne), kuri vykdo nuolatinius korupcijos tyrimus ir koordinuoja pilietines akcijas prieš ją visame pasaulyje.

LIETUVOJE Transparency International skyrius įkurtas 2000. Pagal tarptautinių ir nacionalinių ekspertų įvairius vertinimus, Lietuva, kaip ir daugelis kitų pokomunistinių kraštų, susidūrusių su rinkos ekonomikos ir demokratinio valdymo mechanizmų įgyvendinimo problemomis, nėra deramai užkirtusi kelią korupcijos apraiškoms viešajame gyvenime. Siekiant efektyviai spręsti šią problemą 2002 Lietuvoje priimta Nacionalinė kovos su korupcija programa. Jos įgyvendinimą koordinuoja Specialiųjų tyrimų tarnyba – nepriklausoma teisėsaugos institucija, vykdanti korupcijos kontrolės ir prevencijos funkcijas.

L: S. Rose‑Ackerman Korupcija ir valdžia: priežastys, padariniai ir reforma Vilnius 2001; S. Vaitiekus Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje: organizacijos ir veiksmų apžvalga Vilnius 2002; R. Klitgaard Controlling Corruption Berkeley 1988; A. J. Heidenheimer, M. Johnston Political Corruption: Concepts & Contexts New Brunswick 2002; J. Pope TI Source Book 2000 Berlin 2002.

2314

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką