Tvaskà Kostas (slap. Rugelis) 1926 01 13Šapio kaimas (Traupio vlsč.) 1949 07 31Šilų miškas (Vadoklių vlsč.), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų. Pulkininkas leitenantas (1999, po mirties). Karys savanoris (1999, po mirties).

Išsilavinimas ir veikla

Baigė Panevėžio gimnaziją. 1944 SSRS reokupavus Lietuvą vengdamas mobilizacijos į sovietinę kariuomenę tapo J. Baltušniko (slapyvardis Vienuolis) vadovaujamo būrio, vėliau tapusio Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės dalimi, partizanu. Jam buvo patikėta spausdinti raštus ir partizanų dokumentus. Rašė partizanų dienoraštį, fiksavo kovų istoriją, tvarkė partizanų archyvą, kūrė eilėraščius. 1949 pradžioje buvo paskirtas naujai sudaryto Vyčio apygardos štabo viršininku. Balandžio 20 šios apygardos vado A. Smetonos t. p. paskirtas naujai įkurtos Krištaponio rinktinės vado J. Baltušniko‑Vienuolio pavaduotoju.

Kostas Tvaska‑Rugelis su motina (1948)

prie rašomosios mašinėlės – Vyčio apygardos štabo viršininkas Kostas Tvaska‑Rugelis. Šalia jo stovi apygardos vadas Alfonsas Smetona‑Žygaudas

Vyčio apygardos partizanai. Iš kairės pirmas (pritūpęs) – Kostas Tvaska‑Rugelis, trečias – Alfonsas Gritėnas‑Skalikas, penktas – Alfonsas Smetona‑Žygaudas, šeštas – Jonas Baltušnikas‑Vienuolis

Žuvo kartu su Vyčio apygardos štabo nariu Jonu Tumšiu‑Kytru (g. 1920) ir Krištaponio rinktinės vadu J. Baltušniku‑Vienuoliu Šilų miške įrengtame šios apygardos štabo bunkeryje per susišaudymą su Valstybės saugumo ministerijos kariuomenės 25‑ojo šaulių pulko kareiviais. Žuvusių partizanų palaikai atvežti į Raguvos miestelį, niekinti turgaus aikštėje ir užkasti miestelio teritorijoje (vietinių gyventojų vadinamoje Melinsko krūmais ar Melinsko pelke). Rugpjūčio 1 naktį Dailydėnaitės, J. Baltušniko‑Vienuolio sesers Elenos Baltušnikaitės, dviejų bendražygių ir partizanų ryšininkės Elenos Kizytės‑Raganėlės rūpesčiu šių partizanų palaikai kartu su 1949 07 30 žuvusiais jų bendražygiais Stasiu Bareika (Boreika)‑Krienu (g. 1916), Kazimieru Janoniu (Janioniu)‑Perlu ir Edvardu Vingriu‑Justinu (g. 1927) slapta atkasti, sudėti į karstus ir palaidoti Šapio kaimo (dabar Anykščių rajono savivaldybė) senosiose kapinėse.

Apdovanojimai ir atminimo įamžinimas

1950 12 31 K. Tvaska Vyčio apygardos vado apdovanotas Pasižymėjimo lapu (po mirties). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2001, po mirties).

1990 09 Šapio kaimo kapinėse ant žuvusių partizanų kapų pastatyti antkapiniai Lietuvos kario kryžiai (autorius bendražygis Eligijus Smetona‑Strazdas). 1996 K. Tvaskos ir bendražygių žuvimo vietoje Šilų miške (Panevėžio rajono savivaldybė) atstatytas bunkeris ir pastatytas paminklas (architektas Algimantas Šironas). K. Tvaskai pastatyti paminklai Raguvoje (1991, architektas D. Nainys) ir Šilų miško pamiškėje (Raguvos seniūnija, 2000; autorius bendražygis Stasys Plienius‑Jurginas).

Rugelis; -Kostas Tvaska

L: Laisvės kovų archyvas t. 10 Kaunas 1994; Aukštaitijos partizanų prisiminimai d. 1, d. 2 kn. 1 / sud. R. Kaunietis Vilnius 1996–98; Laisvės kovos Anykščių krašte 1944–1954 m.: žinynas Anykščiai 2000; Raguva Vilnius 2001; Žuvusių Anykščių krašto partizanų žinynas / sud. G. Vaičiūnas Vilnius 2019.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką