kotryniẽtės, Šventõsios mergẽlės ir kankins Kotrýnos seser kongregãcija (Congregatio Sororum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris, CSC), katalikių moterų vienuolija, jos vienuolės. Popiežiaus teisių vienuolija (1602 regulą patvirtino popiežius Klemensas VIII). Šūkis: Kaip Dievas nori. Tikslas – socialinis ir pastoracinis darbas, jaunimo krikščioniškas auklėjimas. Kontempliatyvų gyvenimą derina su veikliu apaštalavimu ir labdaringa veikla. Slaugo ligonius, dirba mokyklose, rūpinasi vargšais ir našlaičiais, bažnyčių reikalais.

Kongregaciją 1571 per maro epidemiją Braunsberge (dabar Braniewo) įkūrė palaimintoji Regina Protmann. Pirmieji vienuolynai įkurti Varmijos vyskupijoje. Centras Romoje. Provincijos yra Vokietijoje, Brazilijoje, Lenkijoje, Toge; seserys apaštalauja Baltarusijoje ir Rusijos Federacijoje. Pasaulyje yra apie 700 vienuolių (2005).

LIETUVOJE pirmasis kotryniečių vienuolynas įsteigtas 1645 Krakėse Žemaičių vyskupo J. Tiškevičiaus rūpesčiu ir lėšomis. 19 a. dėl caro valdžios suvaržymų (uždrausta socialinė veikla, naujų narių priėmimas) vienuolynas sunyko. 1905 Krakėse atidarytas noviciatas. Kongregacija išsiplėtė, tapo viena didžiausių Lietuvoje. 1933 įsteigta Lietuvos provincija (centras Krakėse). Vienuolynai veikė Žeimiuose (apie 1918–26), Strėvininkuose (nuo 1925, dirbo Šv. Vincento Pauliečio draugijos invalidų prieglaudoje), Kelmėje (nuo 1925), Ukmergėje (nuo 1926), Šilutėje (apie 1928–32), Kaune (nuo 1932, 6 namai), Karmėlavoje (nuo 1932), Kražiuose (nuo 1935), Papilėje (nuo 1936), Švėkšnoje (nuo 1937), Kulautuvoje ir Birštone (nuo 1938), Radviliškyje (nuo 1939). 1939 Lietuvos provincija turėjo pradinę mokyklą ir nepilnamečių mergaičių auklėjimo įstaigą Krakėse, Šv. Luko ligoninę Kaune, Žemės ūkio mokyklą Karmėlavoje, veikė 17 vienuolynų, buvo 122 seserys. Dirbo pradinėse mokyklose, Šv. Vincento Pauliečio draugijos vaikų ir senelių prieglaudose bei darželiuose. 1948 visi vienuolynai uždaryti. Sovietų okupacijos laikotarpiu slaptai dirbo prie bažnyčių, katekizavo vaikus šeimose, organizavo rekolekcijas, konferencijas jaunimui, perrašinėjo ir platino religinę literatūrą. 1990 vienuolija atnaujino savo veiklą; seserys dirba mokyklose (dėsto tikybą, vadovauja ateitininkams), prižiūri ir puošia bažnyčias, rengia adoracijas, procesijas, organizuoja seminarus ir stovyklas. Lietuvos provincijos centras ir noviciatas nuo 1990 yra Kaune, vienuolynai – Vilniuje, Krakėse, Kupiškyje ir Panevėžyje; 2016 buvo 20 amžinųjų įžadų seserų ir 1 laikinųjų.

1235

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką