Krasnskiai (Krasińscy), Lenkijos bajorų giminė. Kilusi iš Mazovijos. Žinoma nuo 14 amžiaus. Franciszekas (F. Krasiński) buvo karaliaus Žygimanto Augusto sekretorius, Lenkijos pakancleris, Krokuvos vyskupas; jo brolėnas Andrzejus (1550–1612), Krokuvos arkidiakonas, išspausdino Lenkijos aprašymą Polonia (1574). Vėliau susidarė kelios Krasinskių atšakos. Iš vyresniosios kilo Izydorius Zenonas (1774–1840), generolas, per 1830–31 sukilimą buvęs karo ministru; Adamas Stanisławas (A. S. Krasiński) 1858–82 buvo Vilniaus vyskupas. Iš jaunesniosios atšakos kilo Janas Kazimierzas (1607–1669), Plocko vaivada, Lenkijos didysis iždininkas; Franciszka (1742–96), Abiejų Tautų Respublikos valdovo Augusto III marti, Sardinijos karaliaus Viktoro Emanuelio I senelė; Baro konfederacijos vadovai Adamas Stanisławas (1714–1800) ir Michałas Hieronimas (1712–84); Wincentas (1782–1859), generolas, 1855–56 buvęs Lenkijos karalystės vietininku, Varšuvoje įkūręs garsią Lenkijoje Krasińskių biblioteką, ir jo sūnus Zygmuntas (Z. Krasiński), poetas ir dramaturgas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką