Krausenecko spaustuvė (Kráuzeneko spaustùvė), Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonė. Veikė 1817 01 01–1944 pabaigoje (?) Gumbinėje. Įsteigė J. W. Krauseneckas. Vėliau priklausė jo įpėdiniams, 1911–35 – ribotos atsakomybės bendrovei, nuo 1936 – pasitikėjimo bendrovei. Buvo viena pajėgiausių Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonių. Ją sudarė spaustuvė, litografija, šrifto liejykla, stereotipų skyrius, laikraščių leidykla, knygrišykla, knygynas (nuo 1832) ir knygynas‑leidykla (nuo 1870).

Leido spaudinius vokiečių, lietuvių, lenkų ir kitomis kalbomis. Svarbiausias leidinys – laikraštis Intelligenz‑Blatt für Litthauen. Nuo 1859 leido dienraštį Preussisch‑Litthauische Zeitung (nacių valdžios reikalavimu 1939 pavadintas Altpreussische Volkszeitung, 1943 03 uždarytas). Nuo 1817 04 leistame valdžios žinių laikraštyje Amst‑Blatt der Königlichen Litthauischen Regierung dalis medžiagos spausdinta lietuvių kalba.

1821–82 spaustuvėje išspausdinta 8 lietuviškos knygos ir smulkiųjų spaudinių: Prūsijos valdžios įsakai dėl apsisaugojimo nuo gaisrų (1821), nuo choleros (1831), veterinarijos vadovėlis (1831 ?), Lenkviečių precentoriaus G. Kernerio elementorius Pibelis, arba Knygelės, iš kurių kūdikiai pamokinami lietuviška bei vokiška kalba skaityti, rašyti ir permanyti (1882), kelios religinio turinio brošiūros. Krauseneckai prekiavo savo lietuviškais spaudiniais, nuo 1832 komiso kainomis pardavinėjo visus Karaliaučiuje Hartungų spaustuvės spausdintus leidinius, tarp jų – lietuviškus.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką