krikščioniškasis socializmas

krikščióniškasis socialzmas, moderniosios krikščionybės atmaina, socializmo ideologiją ir praktiką grindžianti Evangelijos nuostatomis. Krikščioniškasis socializmas nėra vientisas judėjimas, specifinė ideologija ar doktrina. Jo pagrindinė mintis: krikščionybei ir socializmui būdingos tam tikros bendros vertybės – lygybė, dalijimasis, taika, brolybė, konkurencijos ir galios neigimas, todėl krikščionys, siekdami, kad jų idėjos būtų politiškai išreikštos, turėtų tam tikra prasme remti socializmą; krikščionybė suteikia socializmui dorinį pagrindą, kurio neturi, pvz., ortodoksinis marksizmas. Krikščioniškojo socializmo santykis su kitomis socializmo atmainomis nėra artimas, nes šios linkusios į materializmą, ateizmą ir religinį antagonizmą, dažnai yra revoliucinio pobūdžio. Atsirado 19 a. 4–5 dešimtmečiais Vakarų Europoje. Žymiausi krikščioniškojo socializmo atstovai: H. F. R. de Lamennais (Prancūzija), W. E. von Ketteleris (Vokietija), Th. Carlyle’is (Didžioji Britanija). Kai kurių krikščioniškojo socializmo nuostatų esama L. Tolstojaus, N. Berdiajevo raštuose.

846

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką