krvininkai, krūvį turinčios judrios dalelės. Veikiami elektrinio lauko krūvininkai juda ir sukuria elektros srovę. Metaluose krūvininkai yra laisvieji elektronai, dielektrikuose – jonai, puslaidininkiuose – elektronai ir skylės, dujose – elektronai ir jonai, skysčiuose – priemaišų jonai, joniniuose kristaluose – laisvieji jonai. Krūvininkai, kurių tankis terpėje didesnis nei kito tipo, vadinami pagrindiniais, kiti – šalutiniais. Elektroninio laidumo puslaidininkyje elektronai yra pagrindiniai, o skylės – šalutiniai krūvininkai, skylinio laidumo puslaidininkyje – atvirkščiai. Pagrindinių krūvininkų tipas gali keistis nuo išorinių sąlygų (pvz., temperatūros). Pagrindinių krūvininkų tankį ir judrį galima nustatyti pagal Hallo konstantą (Hallo reiškinys).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką