krvininkų difùzija, krūvininkų (laidumo elektronų ir skylių) judėjimas puslaidininkiuose, atsirandantis dėl jų tankio nevienodumo. Nusako elektronų (Dn) ir skylių (Dp) difuzijos koeficientai. Dažniausiai Dn > Dp. Vykstant krūvininkų difuzijai dėl krūvio pernašos atsiranda erdvinis krūvis ir jo nulemtas elektrinis laukas. Erdvinis krūvis, sukurtas vykstant vieno tipo krūvininkų difuzijai, gali būti kompensuojamas kito tipo krūvininkų difuzija. Erdvinio krūvio elektrinis laukas lėtina judresnius ir greitina ne tokius judrius krūvininkus. Dėl to vyksta dvipolė krūvininkų difuzija – elektronų ir skylių difuziniai srautai proporcingi atitinkamų krūvininkų tankio gradientams. Dvipolės krūvininkų difuzijos koeficientas D = (n + p)/(n/Dp + p/Dn). Elektroninių puslaidininkių (n>>p) D ≈ Dp, skylinių (p>>n) – D ≈ Dn (n – elektronų skaičius, p – skylių skaičius). Abiem atvejais D sutampa su šalutinių krūvininkų difuzijos koeficientu. Dvipolė krūvininkų difuzija puslaidininkiuose yra Demberio reiškinio priežastis, ja grindžiamas įvairių puslaidininkinių prietaisų (pvz., puslaidininkinio diodo, tranzistoriaus) veikimas.

difuzija

difuzija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką