kryždirbystei skirtos 50 litų monetos aversas ir reversas (2008, dailininkas Rytas Jonas Belevičius)

kryždirbystei skirtos 50 litų monetos (2008, dailininkas Rytas Jonas Belevičius) aversas

kryždirbỹstė, lietuvių liaudies meno ir kultūros tradicija. Apima paminklo (dažniausiai kryžių, t. p. koplytėlės, koplytstulpio, stogastulpio) sukūrimo procesą ir su tuo susijusių liaudies kultūros reiškinių visumą: paminklo statymo intenciją, jo pašventinimo apeigas, puošimo tradicijas ir pagerbimo formas – giesmes, maldas, prie stebuklingais laikomų kryžių ir koplytėlių dedamas aukas. Dzūkijoje kryžiai dažniausiai puošiami vainikais, gėlėmis, juostomis, prijuostėlėmis, Žemaitijoje Švč. Mergelės Marijos skulptūros įvairiai aptaisomos ir puošiamos karoliais. Kryždirbystės tradicija Lietuvoje susiklostė su krikščionybės atėjimu. Joje susiliejo ikikrikščioniškosios kultūros elementai ir savitai traktuotas krikščioniškas sakralinis menas.

kryždirbystei skirtos 50 litų monetos (2008, dailininkas Rytas Jonas Belevičius) reversas

Paminklai statyti sunkiausiais tautos gyvenimo periodais: maro, karo metais, rezistencijos laikotarpiu, pažymint svarbiausius istorinius ir visuomeninius įvykius, jie t. p. gali būti susiję su asmens ar jo šeimos gyvenimu, kaimo bendruomenės ar jos dalies pasaulietinių ir religinių sambūrių veikla. Statant paminklus išreiškiama giliausi troškimai, padėka, grožio ir moralės supratimas, ideologija, patriotiniai jausmai. Daugumą tokių kryždirbystės paminklų sukūrė savamoksliai, dažnai nežinomi kūrėjai. Sovietinės okupacijos metais statyta pasaulietinio turinio ansambliai: memorialinis ansamblis Ablingoje (1972), Čiurlionio kelias (1975–76). Žymiausias 19 a. antros pusės kryždirbys – V. Svirskis; kiti žymesni 19–20 a. kryždirbiai: J. Bieliauskas, V. Braslauskas, J. Dzidaveckas, N. Mockus, Jonas ir Kazys Orvidai, A. Potockis. Savitai kryždirbystės tradicijas traktuoja šiuolaikiniai tautodailininkai A. Jusevičius, A. Teresius ir kiti.

Lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika – Pasaulio žodinio ir nematerialiojo paveldo paminklas (nuo 2008). Kryždirbystei skirta Lietuvos banko išleista sidabrinė 50 litų moneta (2008, dailininkas Rytas Jonas Belevičius).

P: Lietuvių liaudies menas: Mažoji architektūra t. 2 Vilnius 1990; Kryždirbystė Lietuvoje / sud. A. Buračas, A. Stravinskas Vilnius 1998. L: A. Počiulpaitė Lietuvos kryždirbystės fenomenas / Liaudies kultūra 2001 nr. 5.

1302

-Lietuvos pasaulio paveldas; -Lietuvos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką