Buchowski Krzysztof (Kšyštofas Buchòvskis) 1969 04 01Seinai, lenkų istorikas. Habil. dr. (2007). 1993 baigė Varšuvos universiteto Balstogės filialą (nuo 1997 Balstogės universitetas). Nuo 1994 dėsto Balstogės universitete; profesorius (2007). Tiria daugiausia 19–20 a. Vidurio rytų Europos istoriją ir lenkų bei lietuvių santykių raidą.

Svarbiausi veikalai: Lenkai nepriklausomoje Lietuvos valstybėje 1918–1940 (Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940 1999), Ponai ir žmogai. Lenkų ir lietuvių santykiai tarpukario karikatūrose (Panowie i żmogusy. Stosunki polsko‑litewskie w międzywojennych karykaturach 2004), Lenkiškai lietuviški eskizai, arba nelengva XX a. pirmos pusės kaimynystė (Szkice polsko‑litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku 2005), Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje (Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko‑litewskich w pierwszej połowie XX wieku 2006, lietuvių kalba 2012), Lietuvos užsienio politika 1990–2012 (Polityka zagraniczna Litwy 1990–2012 2013). Paskelbė straipsnių Lietuvos moksliniuose leidiniuose.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką