Krzysztof Migoń

Migoń Krzysztof (Kšyštofas Mgonis) 1940 07 20Bogusławice (Lodzės vaivadija), lenkų knygotyrininkas. Habil. dr. (hum. m., 1976).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1962 baigęs Vroclavo universitetą jame dėsto, 1972–75 universiteto Bibliotekininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas, 1981–96 direktorius; profesorius (1982). 1990–2007 tęstinių mokslo veikalų Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv, nuo 1998 leidinio Knygotyra redakcinės kolegijos, Vilniaus universiteto Knygotyros konferencijų organizacinio komiteto narys. Lenkų bibliologinės draugijos įkūrėjas ir vicepirmininkas (nuo 1989), Lenkijos mokslų akademijos Knygos ir bibliotekų istorijos komisijos narys (1998–2004). 1970–95 stažavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, SSRS, Vokietijos Federacinės Respublikos universitetuose.

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: knygos istorija ir teorija, kalbos, rašto ir knygos santykio (bibliolingvistikos), lektologijos, orientalistikos, mokslotyros problemos.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Orientalistinių knygų perėmimas Silezijoje iki XVIII amžiaus pabaigos (Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII wieku 1969), Knygos mokslas tarp kitų mokslų apie visuomenę (Nauka o książce wśród innych nauk społecznych 1976), Iš mokslo apie knygą istorijos (Z dziejów nauki o książce 1979), Knygos mokslas: problematikos apybraiža (Nauka o książce 1984, vokiečių k. 1990, rusų k. 1991).

Apdovanojimai

Lenkijos Atgimimo ordino Kavalieriaus kryžius (1984).

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką