Krzysztof Piotr Pietkiewicz

Krzysztof Piotr Pietkiewicz

Pietkiewicz Krzysztof Piotr (Kšyštofas Piotras Petkèvičius) 1950 07 25Poznanė, lenkų istorikas lituanistas. Habil. dr. (1995).

Išsilavinimas ir veikla

1974 baigė A. Mickevičiaus universitetą Poznanėje. Nuo 1974 jame dirba, 1996–2002 Istorijos fakulteto prodekanas, nuo 2002 universiteto Rytų instituto direktorius, Tarptautinių santykių skyriaus vadovas; profesorius (1997). 1999–2002 ir Istorijos instituto Rytų Europos istorijos skyriaus vadovas.

Skaitė pranešimus Lietuvos istorijos instituto surengtose konferencijose, skirtose Lietuvos Metrikos tyrimo ir leidimo klausimams, 16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai.

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Kęsgailų giminė ir jos dvarai iki XVI a. vidurio: Žemės nuosavybės raidos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje viduriniais amžiais studijos (Ród Kieżgajłów i jego latyfundium do połowy XVI w.: Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu 1982), Seniausias 1528 m. Radvilų valdų inventorius (Najstarszy inwentarz dóbr radziwiłłowskich z 1528 r. (1985), Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė valdant Aleksandrui Jogailaičiui: Lietuvos valstybės ir visuomenės istorijos XV–XVI a. sandūroje studija (Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka: Studia nad dziejami państwa i spoleczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w.), Kirilika: Senosios rusinų ir rusų kalbų vadovėlis studentams archyvistams (Cyrilica: Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archywistyki 1996), Historia czasów nowożytnych (do 1815 r.) (1998), Rusų paleografija (Paleografia Ruska 2015); vienas kelių kolektyvinių knygų autorių.

Spaudai parengė 11 a. pradžios kūrinį Igumeno Danieliaus kelionė iš rusų žemės į Šventąją žemę (Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi świętej, su J. Grzembowska, 2003), bendradarbiaudamas su Lietuvos istorijos institutu – vieną seniausių Lietuvos Metrikos knygų – Lietuvos Metrika. Knyga 9 (1511–1518): Užrašymų knyga (2003). Po H. Łowmiańskio mirties (1984) suredagavo ir parengė spaudai jo knygas Lietuvos valstybės apgyvendinimas XVI amžiuje (Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI 1998), Jogailaičių politika (Polityka Jagiellonów 1999).

1317

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką