orto-ksilenas

ksilènai, dimetilbenzènai, (CH3)2C6H4, aromatiniai angliavandeniliai. Bespalviai benzeno kvapo skysčiai. Molekulinė masė 106,16. Yra 3 izomerai: orto‑, meta‑ ir para- ksilenas. Virimo temperatūra atitinkamai 144,4, 139,1 ir 138,4 °C, lydymosi temperatūra –25,2, –47,9 ir 13,3 °C. Tirpsta daugelyje organinių tirpiklių. Ksilenams būdingos visos aromatinių junginių savybės, pvz., elektrofilinis alkilinimas, chlorinimas, nitrinimas. Šiose reakcijose ksilenas yra reaktyvesnis už benzeną, nes metilgrupės (–CH3) aktyvina benzeno žiedą. Ksilenų yra akmens anglių degute, gaunami iš lengvojo benzino (akmens anglių koksavimo produktas). Naudojami kaip tirpikliai, daugiaoktanio benzino priedai, ftalio rūgšties anhidridui, ftalio rūgštims sintetinti. Nuodingi, pažeidžia kraujodaros organus, sukelia dermatitą. Ilgalaikio poveikio koncentracijos ribinė vertė 221 mg/m3.

-ksilolai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką