Jonas Kučinskas

Kučinska, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviai – 5 broliai ir sesuo.

Kilę iš Škėvonių (Birštono vlsč.). Tėvai Ona Kučinskienė (Ožeraitytė; m. po 1947) ir Juozas Kučinskas (m. po 1945) buvo ūkininkai, jų vaikai dalyvavo pasipriešinimo judėjime.

Lietuvos kariuomenės puskarininkis Jonas (slapyvardžiai Spyruoklis, Tautmylis; g. 1906, m. 1951 10 19 Bartkūniškių, arba Sabališkių, miške, Simno apylinkės) buvo vienas Lietuvos partizanų Dzūkijoje vadų. Partizanu tapo 1945 pradžioje. Nuo 1946 02 Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Vaidoto grupės būrio vadas, vėliau grupės vado pavaduotojas ir štabo viršininkas, 1947 07 paskirtas grupės vadu. Žuvus Dzūkų rinktinės vadui V. Ambrazevičiui (slapyvardis Balandis), Jonas nuo 1951 05 23 jai vadovavo.

Jurgis (slapyvardis Genys; g. 1915, m. 1946 09 06 Čiudiškiuose, prie Išlaužo) nuo 1945, Petras (slapyvardžiai Tyla, Kirvelis; g. 1923, m. 1952 12 12 Mikonyse, netoli Gudelių, Marijampolės rj.) nuo 1946 buvo Geležinio Vilko rinktinės (priklausė Tauro apygardai) kovotojai. Žuvo kovose. Kostė, Antanas ir Albinas buvo tos rinktinės partizanų ryšininkai.

Kostė (g. 1918, m. 1980 Lietuvoje) 1945 suimta ir 1948 nuteista; kalinta Komijos ir Magadano sričių lageriuose. Paleista 1956 grįžo į Lietuvą. Antanas (g. 1921, m. 2001 Giraitiškėse, Prienų rj. savivaldybė) nuteistas 1951, kalintas Intos lageriuose. Paleistas 1955 grįžo į Lietuvą. Albinas (g. 1924, m. 1946 02 14 prie Naravų, Balbieriškio vlsč.) 1945 suimtas, kalintas Sibire. Dėl išsekimo paleistas grįžo į tėviškę. Stribų nužudytas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką