Kuhno ir Tuckerio sąlygos

Kuhno ir Tuckerio sąlygos (Kùno ir Tãkerio slygos), būtinos sąlygos, kurias turi tenkinti netiesinio programavimo uždavinio min f(x), kai gi(x) ≤ 0, i =1, …, m, neneigiamas sprendinys x = (x1, …, xn). Jeigu x0=(x10,...,xn0)x^0 = (x_{1}^{0}, ..., x_{n}^{0}) yra šio uždavinio lokaliojo minimumo taškas, kai funkcijos f(x), gi(x) yra tolydžiai diferencijuojamos ir vektoriai gi(x0)x1,...,gi(x0)xnleft ( {∂g_{i}(x^0)} over {∂x_1}, ..., {∂g_{i}(x^0)} over {∂x_n} right ) su vienetiniais vektoriais ej, kai xj0=0x_j^0 = 0, tiesiškai nepriklausomi, egzistuoja Lagrange’o daugiklių neneigiamas vektorius λ0=(λ10,...,λm0)bold {λ^0}=(λ_1^0, ..., λ_m^0), tenkinantis tokias sąlygas:

f(x0)xj+i=1mλi0gi(x0)xj0,j=1,...,n{∂f(x^0)} over {∂ x_j} + sum from{i=1} to{m} {λ_i^0{{∂g_i(x^0)} over {∂ x_j}}} >= 0, j = 1, ..., n,

j=1nf(x0)xj+i=1mλi0gi(x0)xjxj0=0sum from {j = 1} to {n} {left ( {{∂f(x^0)} over {∂x_j} + sum from {i = 1} to {m} {λ_i^0 {∂g_i (x^0)} over {∂x_j}}} right )} x_j^0 = 0,

λi0gi(x0)=0,i=1,...,mλ_i^0 g_i (x^0) = 0, i = 1, ..., m.

Jeigu funkcijos f(x), gi(x) yra iškilosios, Kuhno ir Tuckerio sąlygos yra būtinos ir pakankamos uždavinio sprendinio egzistavimo sąlygos. Taikomos sprendžiant optimizavimo uždavinius.

62

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką