„Kultūra“, mėnesinis mokslo, visuomenės, kultūros, meno ir literatūros žurnalas, ėjęs 1923–29 Šiauliuose, 1930–41 Kaune.

Leido bendrovė Kultūra (1923–26), Kultūros švietimo draugija (nuo 1927).

Turinys

Skelbė publikacijas istorijos, archeologijos, astronomijos, filosofijos, kultūros, gamtos mokslų temomis, kultūros, meno ir literatūros kritikos straipsnius, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius. 1924 turėjo priedą jauniesiems skaitytojams Daigai (redaktorius J. Trečiokas).

Redaktoriai ir bendradarbiai

Oficialūs redaktoriai: P. Bugailiškis (1923–33), P. Leonas ir A. Purėnas (1933–40), K. Korsakas (1940–1941), faktiniai: P. Bugailiškis (1923–27), J. Galvydis (1928–33), K. Korsakas (1933–41). Bendradarbiavo žymūs liberalių demokratinių pažiūrų ar materialistinės pasaulėžiūros rašytojai, mokslo ir visuomenės veikėjai (K. J. Aleksa, Dz. Budrys, V. Čepinskis, T. Ivanauskas, J. Laužikas, P. Leonas, J. Matulis, K. Boruta, J. Būtėnas, P. Cvirka, V. Krėvė, S. Nėris, T. Tilvytis).

žurnalas Kultūra (1925 nr. 1)

Tiražas

Tiražas (1936) 4000 egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką