Kultūros, filosofijos ir menotyros mokslinių tyrimų institutas

Kultros, filosòfijos ir mẽno institùtas, kultūrologijos, filosofijos ir menotyros mokslinių tyrimų centras, veikęs Vilniuje 2002–2010. Veikė 3 padaliniai, kuriuose buvo 12 skyrių (2006): Filosofijos (Lietuvos filosofijos istorijos, mokslo filosofijos ir istorijos, dabartinės filosofijos ir etikos skyriai), Kultūrologijos (lietuvių kultūrinio identiteto, dabartinės Lietuvos kultūros, komparatyvistinių kultūros studijų, baltų kultūros skyriai) ir Menotyros (dailėtyros, sakralinės dailės, teatrologijos, muzikologijos skyriai). Kultūros, filosofijos ir meno institutas su Vytauto Didžiojo universitetu turėjo filosofijos, su Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija – menotyros doktorantūrą. 2006 dirbo 99 darbuotojai, iš jų 76 mokslo darbuotojai (4 habilituoti daktarai, 60 daktarų). Svarbiausios mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos kultūros formavimasis ir raida, Lietuvos filosofijos istorija, Lietuvos meno raida. Moksliniai tyrimai atliekami kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Turėjo mokslinės leidybos centrą, veikė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos filialas. Leido žurnalą Aethena (nuo 2006), tęstinius mokslo darbų rinkinius Baltų kultūros tyrimai, Kultūrologija, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, Dailės istorijos studijos, Lietuvos filosofijos istorija: paminklai ir tyrinėjimai, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, Sakralinė dailė. Katalogas, knygų serijas Bibliotheca Orientalia et Comparativa, Neklasikinė filosofija, monografijas, straipsnių rinkinius ir kita. Rengė Lietuvos mokslų akademijos leidžiamus mokslo žurnalus Filosofija. Sociologija, Menotyra, kuravo žurnalo Logos leidimą.

2002 reorganizavus Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutą bei Kultūros ir meno institutą (įkurtas 1990). 2010 Kultūros, filosofijos ir meno institutas reorganizuotas į Lietuvos kultūros tyrimų institutą.

Direktoriai V. Bagdonavičius (2002–2008), Jolanta Širkaitė (2008–2010).

201

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką