„Kultuvė“, satyros ir humoro laikraštis, ėjęs 1922–24, 1931–39, 1942 Kaune, 1940 Vilniuje, 1946–49 išeivijoje (Detmolde, vėliau Jungtinėse Amerikos Valstijose).

Dažnumas

Buvo leidžiamas kiekvienų metų balandžio 1 dieną.

Kiti laikraščio pavadinimai

Išėjo įvairiais pavadinimais: Krizės Kultuvė (1932), Kultuvės aidas (1933–34), Kultuvė iš Vilniaus (1940), Į Kultuvę (1942), Išvietintoji Kultuvė (1946), DP jubiliejinė Kultuvė (1947), Gal paskutinė Europoje Kultuvė (1948), Atlanto Kultuvė (1949).

Leidėjai ir redaktoriai

Leido ir redagavo M. Bagdonas, A. Braziulis, J. Pajaujis, J. Petrėnas, J. Strazdas.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo lietuvių karikatūristai ir rašytojai.

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką