kùrelininkai (latvių k. kurelieši), nacių Vokietijos kariuomenės latvių karinis junginys per II pasaulinį karą. Įkurtas 1944 07. Vadas generolas J. Kurelis (1882–1954). Juos buvo numatyta panaudoti fronte ir diversijoms SSRS kariuomenės užnugaryje. 1944 10 junginyje buvo apie 3000 karių. Latvių antinacinio pasipriešinimo organizacija Latvijos vyriausioji taryba tikėjosi, kad kurelininkai taps būsimos Latvijos išlaisvinimo armijos branduoliu. Tokie siekiai nepatiko Vokietijos kariuomenės Kuršo grupuotės vadovybei, todėl 1944 11 vokiečių SS ir SD (saugumo tarnybos) daliniai, vadovaujami F. Jekelno, apsupo kurelininkų štabą ir suėmė apie 450 karių. 8 kurelininkų štabo karininkai (t. p. štabo viršininkas K. Upelniekas) ir techniniai darbuotojai buvo sušaudyti Liepojoje. Kurelininkų padalinys (apie 600 karių, vadas R. Rubenis) nepasidavė ir iki 1944 12 kovojo su Vokietijos kariniais daliniais prie Ventspilio, po to nutarė nutraukti veiklą. J. Kurelis buvo išvežtas į Vokietiją, kiti suimtieji – į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Vokietijai kapituliavus dalį jų suėmė SSRS NKVD.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką