von Schleicher Kurt (Kurtas fon Šlecheris) 1882 04 07Brandenburg an der Havel 1934 06 30Berlynas, Vokietijos karo ir politikos veikėjas. Infanterijos generolas (1932). Kilęs iš kariškių šeimos. Baigęs kadetų mokyklą (čia mokydamasis susipažino su būsimuoju Vokietijos kancleriu F. von Papenu) nuo 1900 tarnavo kariuomenėje (čia susidraugavo su būsimuoju feldmaršalu ir Vokietijos prezidentu P. von Hindenburgu). Dalyvavo I pasauliniame kare. 1918 pabaigoje Berlyne prasidėjus Spartako sąjungos sukilimui padėjo laikinajai vyriausybei išsilaikyti, pasiuntė karinius dalinius malšinti sukilėlių. 1919–29 buvo Karo ministerijos pareigūnas, su L. Krasinu plėtojo SSRS ir Vokietijos bendradarbiavimą karinėje srityje, tai padėjo Vokietijai apeiti Versalio taikos sutartyje numatytus Vokietijos karinės veiklos apribojimus.

Kurt von Schleicher

Dėl įtakos P. von Hindenburgui nuo 1930 turėjo didelį poveikį Vokietijos vidaus politikai (siekė sukurti autoritarinę valdžios sistemą): rėmė H. Brüningo vyriausybės suformavimą, vėliau jos nuvertimą ir savo draugo F. von Papeno paskyrimą reichskancleriu (jo vyriausybėje buvo gynybos ministras). 1932 susipyko su F. von Papenu ir prisidėjo prie jo nuvertimo.

1932 12–1933 01 reichskancleris. P. von Hindenburgui, F. von Papenui ir įtakingam finansininkui H. Schachtui susitarus buvo atstatydintas, į jo vietą paskirtas A. Hitleris, kuris laikė K. von Schleicherį vienu svarbesnių savo politinių priešų kovoje dėl absoliučios valdžios. Ilgųjų peilių naktį A. Hitlerio įsakymu K. von Schleicheris buvo esesininkų nušautas savo namuose.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką