kvadrãtinė fòrma, reiškinys K(Ax)=i=1nj=1naijxixjK(Ax) = sum from {i = 1} to {n} sum from {j = 1} to {n} {a_ij x_i x_j}, kuriame xi ir xj yra nežinomieji, aij – koeficientai, sudarantys matricą A = (aij). Ši matrica laikoma simetrine (aij = aji). Simetrinė kvadratinė forma vadinama teigiamai apibrėžta, jei egzistuoja toks teigiamas skaičius k, kad i=1nj=1naijxixjki=1nxi2sum from {i = 1} to {n} sum from {j = 1} to {n} {a_ij x_i x_j} >= k sum from {i = 1} to {n} x_i^2. Kvadratinės formos K(Ax) ir K(Bx) vadinamos ekvivalenčiosiomis, jei egzistuoja neišsigimusi matrica Q, kad B = Q–1AQ. Dar sakoma, kad tai ta pati kvadratinė forma skirtingose bazėse (koordinačių sistemose). Q yra koordinačių transformacijos matrica. Egzistuoja bazės, vadinamos kanoninėmis, kuriose kvadratinės formos yra kanoninio pavidalo: λ1x12+λ2x22+...+λnxn2λ_1 x_1^2 + λ_2 x_2^2 + ... + λ_n x_n^2; čia λi – kanoniniai koeficientai. Kanoninės formos matrica yra įstrižaininė. Ta pati kvadratinė forma gali turėti skirtingus kanoninius pavidalus, bet visose teigiamų, neigiamų ir nulinių kanoninių koeficientų skaičius tas pats (inercijos dėsnis). Tarkime, kad teigiamų koeficientų skaičius yra t, neigiamų – s, tada ts = r ir λi = 0, kai i = r + 1, …, n. Atlikus keitinį zi=λixiz_i = sqrt{abs{λ_i}x_i} gaunama normalioji kanoninė forma z12+...+zt2zt+12...zr2z_1^2 + ... + z_t^2 - z_{t+1}^2 - ... - z_r^2; čia r – kvadratinės formos rangas, t – teigiamas, s – neigiamas inercijos indeksai, ts – signatūra. Jei normalioji forma gaunama iš K(Ax), tai matricos A rangas lygus r. Teigiamai apibrėžtos formos kanoniniai koeficientai teigiami, o normalioji forma yra kvadratų suma. Kvadratinė forma, prilyginta skaičiui, pvz., K(Ax) = c, apibrėžia paviršių n‑matėje erdvėje. Tai tiesioginis dvimatės erdvės kreivių (elipsės, hiperbolės, parabolės) ar trimatės erdvės paviršių (sferos, elipsoido ir kitų) apibendrinimas. Teigiamai apibrėžta kvadratinė forma K(Ax) = k > 0 apibrėžia elipsoidą arba sferą i=1nxi2=k2sum from {i=1} to {n} x_i^2 = k^2 n‑matėje erdvėje. Kompleksinėje plokštumoje apibrėžiama Hermite’o kvadratinė forma i=1nj=1naijxixj̄sum from {i=1} to {n} sum from {j=1} to {n} a_ij x_i bar x_j, kurios koeficientai aij=ajīa_ij = bar a_ji. Hermite’o forma reali ir turi visas realiosios kvadratinės formos savybes.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką