kvadratinių funkcijų grafikai

kvadrãtinė fùnkcija, funkcija y = ax2 + bx + c, kai a ≠ 0, b ir c – bet kurie realieji skaičiai. Svarbiausios savybės: apibrėžimo sritis – visų realiųjų skaičių aibė R; reikšmių aibė – intervalas D4a,+left [ {-D} over {4 a}, +∞ right ], kai a > 0, arba intervalas ,D4aleft [ -∞, {-D} over {4 a}right ], kai a < 0 (čia D = b2 – 4ac – trinario ax2 + bx + c diskriminantas); kvadratinė lygtis yra lyginė, kai b = 0; mažėjančioji intervale ,b2aleft ( -∞, {-b} over {2 a} right ) ir didėjančioji intervale b2a,+left ({-b} over {2 a}, +∞ right ), kai a > 0; didėjančioji intervale ,b2aleft ( -∞, {-b} over {2 a} right ) ir mažėjančioji intervale b2a,+left ({-b} over {2 a}, +∞ right ), kai a < 0; ekstremumo taškas x=b2ax = {-b} over {2 a}, ekstremumas D4a{-D} over {4 a}. Kvadratinės lygties grafikas – parabolė. Jos viršūnė V gali būti gaunama kvadratinės lygties išvestinę prilyginus nuliui: Vb2a,D4aV left ( {-b} over {2 a}, {-D} over {4 a} right ).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką