Kvebèko konfereñcijos, aukščiausio lygio pasitarimai Kvebeke per II pasaulinį karą. Vyko 1943 08 14–24 (dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas F. D. Rooseveltas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas W. L. S. Churchillis, Kanados ministras pirmininkas W. L. M. Kingas) ir 1944 09 12–16 (dalyvavo F. D. Rooseveltas ir W. L. S. Churchillis).

Per 1943 pasitarimą buvo apsvarstyti tolesni karo su Vokietija ir Japonija veiksmai: nutarta Jungtinių Amerikos Valstijų karines pajėgas pasiųsti ne į Prancūziją, o į Didžiąją Britaniją (čia pradėti rengtis Sąjungininkų ginkluotųjų pajėgų persikėlimui per Lamanšo sąsiaurį), patvirtintas ketinimas kovą su Vokietija ir jos sąjungininkėmis Europoje pradėti ne anksčiau 1944 05, siekiant sumažinti Italijos dalyvavimą Ašies valstybių karo veiksmuose nutarta sutelkti daugiau Sąjungininkų karinių pajėgų Viduržemio jūros regione ir užimti Korsiką, remti partizanų judėjimą Balkanuose, stiprinti kovą su Japonija. Parengtas Jungtinių Tautų įkūrimo deklaracijos ir 4 didžiųjų valstybių įsipareigojimų išsaugoti taiką po karo tekstas (vėliau įteiktas SSRS bei Kinijos vyriausybėms). W. L. S. Churchillis ir F. D. Rooseveltas t. p. pasirašė slaptą susitarimą dėl branduolinio ginklo gamybos plėtojimo. Per 1944 pasitarimą buvo apsvarstyti tolesni karo veiksmai (nutarta iš Šiaurės Italijos pulti Triesto ir Vienos kryptimis), numatytos Italijos kapituliavimo sąlygos, patvirtintas Vokietijos suskaldymo ir deindustrializavimo po karo planas.

Kvebeko konferencijos dalyviai (1943 08); Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras A. Edenas spaudžia ranką F. D. Rooseveltui, dešinėje – W. L. S. Churchillis, už F. D. Roosevelto – W. L. M. Kingas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką