Kýburgo dienóraštis, Grãfo Kýburgo dienóraštis, Vokiečių ordino diplomato, Elbingo komtūro grafo Konrado von Kieburgo (Kyburgo) tariamos kelionės 1397 vasarą į Lietuvą pas Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą tariami užrašai. Dienoraščio vertimą iš vokiečių į lenkų kalbą Dziennik poselstwa Krzyżaków pruskich do wielkiego książęcia litewskiego w roku 1347 odbytego (Prūsijos kryžiuočių pasiuntinybės pas Lietuvos didįjį kunigaikštį 1347 metais dienoraštis; turėtų būti 1397 – korektūros klaida) rinkinyje Pomniejsze pisma historyczne (Smulkesnieji istorijos raštai) 1856 paskelbė ir komentavo istorikas T. Narbutas. Dienoraščio autentiškumą 1869 ginčijo V. Vasilevskis, 1914 – J. N. Fijałekas, 1918 – P. Karge. Kyburgo dienoraštis yra falsifikatas: jo duomenys neatitinka nustatytų Konrado von Kieburgo biografijos duomenų, kitų istorinių faktų. A. Prochaska įrodė, kad 1397 Vilniuje jis negalėjo būti, nes dalyvavo Vokietijos kurfiurstų suvažiavime Frankfurte prie Maino. Kyburgo dienoraštį patriotiniais tikslais yra sukūręs tikriausiai T. Narbutas. Užrašų autentiškumu neabejojo dauguma romantinės krypties 19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių istorikų. J. Basanavičius Kyburgo dienoraštį išvertė į lietuvių kalbą: Grovo Kyburgo kelionė Lietuvona 1397 m. (1900).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką