Lacrima, tikr. Marija Katiliūtė 1930 10 04Mačiūnai (Ašmintos vlsč., Marijampolės apskr.) 2016 07 06Vilnius, lietuvių poetė. 1963 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1971–89 dirbo žurnalo Kultūros barai, 1988–95 – Katalikų pasaulis redakcijose. Klasikinio angliškojo soneto formos eilėraščiuose vyrauja religinė meditacija, dažnai įgaunanti tautinį atspalvį; daugelis eilėraščių virtę bažnytinėmis giesmėmis. Kūrybai būdinga teologinių tiesų kaip slėpinių interpretacija, poetinis metafizinis dialogas. Sovietinės okupacijos metais religinių sonetų ir eilėraščių rinkiniai (Spindėk ir švieski: Švč. M. Marijos litanija 1977, Vadovė būk meili: Šv. Rožančiaus paslaptys 1977, ir kiti) leisti užsienyje – Australijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Brazilijoje nenurodant autorystės. Marijos litanija (1972) menamai priskirta V. Mykolaičiui-Putinui, knygos Kryžiaus kelias (1977) ir Tau, Marija! (1979; antrasis Šv. Rožančiaus paslapčių leidimas) – kanauninkui K. Žitkui. Dar išėjo rinkiniai O Vilniau, Vilniau!.. (1989, papildytas 1997), Negęstanti liepsna: Sonetai Jėzaus širdžiai (1976 Putnamas 41990 Vilnius), Troškulys: Religinė lyrika (1990), Septynios gelmės: Eilėraščiai (1993), Atverk man lūpas! Giesmės (1993), Švč. Mergelės Marijos litanija (41994), Tikėjimo paslaptis: Šv. Mišių mąstymai sonetais (1994), Magnificat: Religinė lyrika (1994), Irtis į gilumą: Žvilgsniai per M. K. Čiurlionio paveikslus (2002), meditacijų liturginių metų sekmadieniams, šventėms ir iškilmėms leidiniai Jausti su Bažnyčia (3 knygos 2003–04), poetinių meditacijų knygos Tau, Marija!: meditacijos Rožinio Karalienei (2000), Mergelės žiedas: meditacijos Rožinio Karalienei (2015). Daugeliui religinių giesmių sukurta muzika.

Lakrima; Katiliūtė-Lacrima; Katiliūtė-Lakrima

784

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką