Lacrima (Lãkrima), tikr. Marija Katiliūtė 1930 10 04Mačiūnai (Ašmintos vlsč., Marijampolės apskr.) 2016 07 06Vilnius, lietuvių poetė. 1963 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1971–89 dirbo žurnalo Kultūros barai, 1988–95 – Katalikų pasaulis redakcijose. Klasikinio angliškojo soneto formos eilėraščiuose vyrauja religinė meditacija, dažnai įgaunanti tautinį atspalvį; daugelis eilėraščių virtę bažnytinėmis giesmėmis. Kūrybai būdinga teologinių tiesų kaip slėpinių interpretacija, poetinis metafizinis dialogas. Sovietinės okupacijos metais religinių sonetų ir eilėraščių rinkiniai (Spindėk ir švieski: Švč. M. Marijos litanija 1977, Vadovė būk meili: Šv. Rožančiaus paslaptys 1977, ir kiti) leisti užsienyje – Australijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Brazilijoje nenurodant autorystės. Marijos litanija (1972) menamai priskirta V. Mykolaičiui-Putinui, knygos Kryžiaus kelias (1977) ir Tau, Marija! (1979; antrasis Šv. Rožančiaus paslapčių leidimas) – kanauninkui K. Žitkui. Dar išėjo rinkiniai O Vilniau, Vilniau!.. (1989, papildytas 1997), Negęstanti liepsna: Sonetai Jėzaus širdžiai (1976 Putnamas 41990 Vilnius), Troškulys: Religinė lyrika (1990), Septynios gelmės: Eilėraščiai (1993), Atverk man lūpas! Giesmės (1993), Švč. Mergelės Marijos litanija (41994), Tikėjimo paslaptis: Šv. Mišių mąstymai sonetais (1994), Magnificat: Religinė lyrika (1994), Irtis į gilumą: Žvilgsniai per M. K. Čiurlionio paveikslus (2002), meditacijų liturginių metų sekmadieniams, šventėms ir iškilmėms leidiniai Jausti su Bažnyčia (3 knygos 2003–04), poetinių meditacijų knygos Tau, Marija!: meditacijos Rožinio Karalienei (2000), Mergelės žiedas: meditacijos Rožinio Karalienei (2015). Daugeliui religinių giesmių sukurta muzika.

-Lakrima; -Katiliūtė-Lacrima; -Katiliūtė-Lakrima

784

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką